Zavod RS za zaposlovanje s svojimi programi in pobudami igra pomembno vlogo pri omogočanju hitrejšega vstopa mladih na trg dela. S subvencioniranjem zaposlitev za mlade do 29. leta starosti, zavod v okviru javnega povabila Hitrejši vstop mladih na trg dela cilja na zmanjšanje brezposelnosti med mladimi ter hkrati spodbuja delodajalce, da mladim ponudijo kakovostne zaposlitve za nedoločen čas. To ne samo odpira vrata mladim talentom, ampak tudi krepi odpornost podjetij na ekonomska nihanja.

Ključne informacije o povabilu Hitrejši vstop mladih na trg dela

Delodajalci imajo edinstveno priložnost pridobiti subvencijo v višini od 300 do 420 EUR mesečno za vsakega zaposlenega mladega do 29. leta, s pogodbo za nedoločen čas. Povabilo vključuje obveznost zagotovitve mentorstva in usposabljanja, s posebnim poudarkom na digitalnih kompetencah. Ta pristop ne samo da podpira mlade v njihovem profesionalnem razvoju, ampak tudi krepi kompetence celotne ekipe.

Pogoji in prijava

Ponudbe lahko oddajo delodajalci, ki so vsaj 12 mesecev registrirani in izpolnjujejo določene pogoje, kot so že obstoječe zaposlitve. Subvencionirana zaposlitev mladih, registriranih kot brezposelni in ki izpolnjujejo specifična merila, omogoča podjetjem, da se okrepijo s svežimi in motiviranimi sodelavci. 

Prednost pri vključevanju imajo brezposelni mladi iz ciljne skupine javnega povabila (ob upoštevanju njihovega poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin), za katere velja naslednje:

Vključitev v subvencionirano zaposlitev je možna le na podlagi naše napotitve. 

Delodajalci lahko zaposlite brezposelne mlade na predvidenih delovnih mestih, ki ste jih predlagali v ponudbi na javno povabilo. 

V subvencionirano zaposlitev ne morete vključiti brezposelnih, ki:

Višina subvencije v okviru javnega povabila

Od 300 EUR do 420 EUR za vsak mesec zaposlitve s polnim delovnim časom, in sicer:

Sorazmerno nižja je subvencija za krajši tedenski delovni čas (vendar ne krajši od 20 ur), kadar zaposlite osebo,ki v skladu z ustrezno odločbo lahko opravlja delo le krajši delovni čas.

Mesečna subvencija se zviša za 70 EUR, če novzaposlenega vključite v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Delovno razmerje sklenete za nedoločen čas.

Zadnji rok za prijavo je 31. marec 2024, s tem da je financiranje zagotovljeno iz sredstev Evropske unije.

Več informacij boste našli na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.