Potem ko je Zavod RS za zaposlovanje 7. marca objavil javno povabilo Usposabljam.se 2024–2025, sporočajo, da lahko vloge za usposabljanje brezposlenih oddate od četrtka, 14. marca, od 10. ure. Povabilo je odprto do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev, najdlje do 31. marca 2025.

Za usposabljanje brezposelnih na delovnem mestu je v obdobju 2024–2025 na voljo skupaj 11,67 milijona evrov. Predvidena je vključitev 3.684 brezposelnih iz vse Slovenije.

Kaj vam javno povabilo Usposabljam.se omogoča?

Javno povabilo Usposabljam.se vam omogoča, da spoznate in usposabljate kandidate v konkretni delovni situaciji - v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo, pojasnjujejo na Zavodu. Tako lahko preverite njihova znanja, veščine in spretnosti v delovnem okolju, preden se odločite glede njihove zaposlitve. Za opravljeno usposabljanje vam bo Zavod povrnil upravičene stroške. Udeležencem usposabljanja pa bodo mesečno za pretekli mesec izplačali dodatek za prevoz in za aktivnost. 

Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu lahko oddate delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

Kdo se lahko vključi?

Javno povabilo vsebuje programa Usposabljanje na delovnem mestu UDM+ in Usposabljamo lokalno. 

V program UDM+ vključujejo brezposelne, ki so prijavljeni v Zavodovi evidenci in so:

V program Usposabljamo lokalno vključujejo brezposelne, ki so prijavljeni v Zavodovi evidenci najmanj 3 mesece.

V usposabljanje ne morete vključiti brezposelne osebe, ki je bila v zadnjih 12 mesecih pred oddajo ponudbe pri vas zaposlena s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali vključena v usposabljanje na delovnem mestu ali v delovni preizkus.

Kako usposabljanje poteka?

Usposabljanje mora potekati na območju Slovenije in traja praviloma 3 mesece. Izjemoma lahko traja 4 mesece, kadar poteka na področju deficitarnih poklicev, opredeljenih po območnih službah Zavoda v javnem povabilu. Delodajalci ste dolžni vsakemu udeležencu zagotoviti mentorja, delovno opremo in primeren prostor.

Mentorstvo mora biti opravljeno kakovostno in v predpisanem obsegu (najmanj 90 ur pri 3-mesečnem usposabljanju ali najmanj 120 ur pri 4-mesečnem usposabljanju za deficitarne poklice). Udeleženec se usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. 

Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez sklenjenega delovnega razmerja. Udeležence morate za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje, zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. 

Katere stroške vam povrnejo?

Na podlagi predloženih dokazil vam Zavod povrne standardni strošek izvedbe usposabljanja ali pa samo dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda. Standardni strošek izvedbe usposabljanja za udeleženca znaša 955 EUR za 3-mesečno uposabljanje ali 1.230 EUR za 4-mesečno usposabljanje za deficitarne poklice. 

Do povrnitve dejanskega stroška predhodnega zdravniškega pregleda, ki ste ga plačali, ste upravičeni, četudi se predvideno usposabljanje ni moglo izvesti zaradi negativne ocene zdravniškega pregleda ali se oseba kljub opravljenemu zdravniškemu pregledu ni vključila v usposabljanje. 

Delodajalcem iz posebej opredeljenih sektorjev SKIS v skladu z javnim povabilom kot upravičeni strošek praviloma povrnejo le dejanski strošek predhodnega zdravniškega pregleda udeleženca.

Več o javnem povabilu Usposabljam.se boste našli na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.