KADROVSKA FUNKCIJA MED RESNIČNOSTJO IN PRIČAKOVANJI

Že precej časa traja razprava o tem, kakšna naj bi bila vloga kadrovske funkcije, kako naj bi bila organizirana in strukturirana, zakaj pogosto ni vključena v strateške odločitve. Medtem sta se glede razvoja kadrovskega dela pojavili še dve novi dimenziji - agilnost in dinamika stalnih sprememb. 

mag. Polona Smonig domevščik

Facebook
LinkedIn

Kadroviki imajo trenutno na voljo le 19 %
virov za strateske teme

Svetovalna družba Kienbaum? opozarja na dvojnost pri delu kadrovskih ekip: na eni strani se ukvarjajo z administracijo, zaposlovanjem, svetovanjem ter podporo vodstvu in zaposlenim, na drugi strani pa se pričakuje, da so odgovorni za aktivnosti, povezane s strategijo, preobrazbo, upravljanjem sprememb, inovativnostjo in agilnimi strukturami. Iz rezultatov študije, ki so jo v letu 2020 opravili v nemško-govorečem delu Evrope, izhaja, da namenijo kadroviki za kadrovsko administracijo in operativne podporne procese 43 % delovnega časa, za strateške teme pa imajo na voljo le 19 % virov. Tudi tisti kadroviki, ki imajo vlogo poslovnega partnerja, porabijo v povprečju le 26 % delovnega časa za strateško svetovanje?
Ne veste, kako se lotiti novih projektov, saj večino razpolozljive energije porabite za tekoče naloge. Če poskušate z razpoložljivimi viri zagnati nove projekte, rezultati ne bodo zadovoljivi. Če opustite del tekočih nalog in se lotite projektov, tvegate, da bo trpelo vaše vsakodnevno delo. Ste v začaranem krogu.

Kako iz začaranega kroga?
Kienbaum v ze omenjeni Studiji iz leta 2020 ugotavlja...