Bliskovit razvoj, ki ga spremljamo na področju tehnologije in digitalizacije, močno spreminja trg dela in tudi spretnosti, sposobnosti in pridobivanje teh spretnosti, ki jih potrebujejo zaposleni in podjetja za uspešno delo. Da lahko podjetje izkoristi priložnosti, ki jih ponuja tehnologija, pa mora ta razvoj povezati z razvojem veščin zaposlenih. Zato je eno od ključnih področij sprejemanje odločitev o strateškem razvoju za spodbujanje konkurenčnosti talentov.

Kako lahko zagotovite, da bo vaše podjetje tudi v prihodnosti privabljalo najboljše kadre, ki bodo razvijali prava znanja in veščine za digitalno dobo?