Ali in kako lahko dobre prakse z enega področja uspešno prenesemo na drugo? Gre za konkreten prenos postopkov oz. navodil s področja iskanja življenjskega partnerja (ali partnerice), ki je danes, tako v svetu kot tudi pri nas, že zelo razvito ter so uporabnikom zanj dostopne številne praktične spletne aplikacije. Spoznanja in ugotovitve bi radi prenesli na področje kadrovanja, ko organizacija s svojimi vrednotami, organizacijsko kulturo in seveda tudi vizijo išče kandidata (ali kandidatko) s točno določenimi kompetencami.