Brez digitalizacije kadrovske funkcije kmalu ne bo šlo več. Klasični informacijski sistemi za upravljanje s kadri prav tako ne bodo zadostovali. Pričakujemo inovativne, k ljudem in odnosom umerjene informacijske storitve, ki jih je možno hitro uvesti v poslovanje in z njimi učinkovito podpreti nenehne spremembe v okolju, v poslovnih modelih in v organizaciji.

Po raziskavi »Rewriting the rules for the digital age 2017 Deloitte Global Human Capital Trends« je 90 odstotkov ameriških podjetij z od 1.001 do 10.000 zaposlenih postavilo oblikovanje organizacije prihodnosti kot najpomembnejšo težnjo na polju upravljanja s človeškim kapitalom. Gre za željo po aktivni izgradnji organizacijskega ekosistema in omrežij, kjer igra glavno vlogo agilnost. S takšno organizacijo želijo podjetja nadomestiti strukturalne hierarhije z mrežami ekip, vedno pripravljenih na akcijo.

»Digitalizacija odpira prostor za ne slutene izboljšave v poslovanju. Podjetja namreč prav ob hitrem tehnološkem razvoju spoznavajo, da je njihova ključna vrednost v kadrih in ne več v opremi. Če je industrija 4.0 danes osredotočena na digitalizacijo in povezovanje sistemov ter analiziranje velike količine podatkov, napovedovanje in uporabo umetne inteligence, se v konceptih industrije 5.0 v ospredje postavlja človek, ki ustvarja razliko s svojo kreativnostjo,« je razložil mag. Domen Ocepek, produktni vodja v podjetju Kopa, d. d.

Pri digitalizaciji kadrovske službe ne gre samo za zamenjavo papirnih dokumentov z elektronskimi, temveč za povezovanje, komunikacijo in sodelovanje, ki vključuje tako zaposlene kot njihove vodje, kadrovsko službo in druge oddelke. Za organizacije prihodnosti je namreč pomembno, da delujejo kot okrepljena omrežja, s koordinirano kulturo, informacijskimi sistemi in mobilnostjo talentov.

Kot vidi Ocepek, pri digitalizaciji kadrovske službe ne gre samo za zamenjavo papirnih dokumentov z elektronskimi, temveč za povezovanje, komunikacijo in sodelovanje, ki vključuje tako zaposlene kot njihove vodje, kadrovsko službo in druge oddelke. Za organizacije prihodnosti je namreč pomembno, da delujejo kot okrepljena omrežja, s koordinirano kulturo, informacijskimi sistemi in mobilnostjo talentov.

Problematična birokracija zmanjšuje produktivnost