Brez digitalizacije kadrovske funkcije kmalu ne bo šlo več. Klasični informacijski sistemi za upravljanje s kadri prav tako ne bodo zadostovali. Pričakujemo inovativne, k ljudem in odnosom umerjene informacijske storitve, ki jih je možno hitro uvesti v poslovanje in z njimi učinkovito podpreti nenehne spremembe v okolju, v poslovnih modelih in v organizaciji.

Po raziskavi »Rewriting the rules for the digital age 2017 Deloitte Global Human Capital Trends« je 90 odstotkov ameriških podjetij z od 1.001 do 10.000 zaposlenih postavilo oblikovanje organizacije prihodnosti kot najpomembnejšo težnjo na polju upravljanja s človeškim kapitalom. Gre za željo po aktivni izgradnji organizacijskega ekosistema in omrežij, kjer igra glavno vlogo agilnost. S takšno organizacijo želijo podjetja nadomestiti strukturalne hierarhije z mrežami ekip, vedno pripravljenih na akcijo.