Digitalne veščine so vedno bolj pomembne, kar se kaže tudi na področju potreb po delovni sili. Smo v obdobju, v katerem so potrebe po strokovnjakih in kompetencah na področju programske opreme večje, kot jih lahko ponudi delovni trg. Kaj smo ugotovili?

Delež zaposlenih v sektorju informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) se na ravni Evropske unije povečuje. Eurostat (2020) poroča, da se je ta delež v zadnjem desetletju povečal iz 3,0 % leta 2011 na 4,3 % leta 2020. Kljub veliki rasti omenjenega sektorja, Eurostat (2020) še vedno poroča o pomanjkanju strokovnjakov na področju IKT ali o tem, da imajo organizacije težave pri zapolnjevanju prostih delovnih mest.1

V Sloveniji bomo do leta 2030 potrebovali sto tisoč IKT strokovnjakov, na ravni Evropske unije pa 20 milijonov.2 Vendar imamo na tem področju vrzel med potrebami in ponudbo delovnega trga – potrebujemo več strokovnjakov, s specifičnimi kompetencami, kot jih lahko ponudi delovni trg. S to problematiko se sooča projekt ESSA (European Software Skills Alliance), ki predstavlja štiriletno vseevropsko pobudo, financirano s strani Evropske komisije. S projektom, katerega je vključena tudi IKT horizontalna mreža pri Združenju za informatiko in telekomunikacije, želimo razviti in izvajati novo evropsko strategijo in učni načrt poklicnega izobraževanja na področju programske opreme. Prva faza projekta je bila raziskava trenutnih potreb. Uporabljenih je bilo več metod, med drugim pregled literature, analiza prostih delovnih mest, izvedba fokusnih skupin itn.

Več kot 75 % sodelujočih podjetij v raziskavi navaja, da zaznava potrebo po usposabljanju kadra na področju programske opreme.

Trenutne in prihodnje potrebe po IKT kadrih

Trenutno več kot 50 % vključenih podjetij zaznava potrebo po poklicnem profilu razvijalec. Več kot 40 % podjetij predvideva, da bodo tudi v prihodnosti potrebe po dodatnih zaposlitvah razvijalcev. Pri tem se rezultati na ravni Slovenije skladajo z rezultati na ravni Evropske unije. Za poklicne profile preizkuševalec, načrtovalec rešitev in strokovnjak za DevOps, rezultati na ravni Evropske unije kažejo, da 38 % podjetij, ali več zaznava trenutno potrebo po dodatnih zaposlenih. Pri tem pa med 36 % in 37 % podjetij pričakuje potrebo po dodatnih zaposlenih tudi v prihodnosti.