Sam sicer nisem zaposlen na področju pridobivanja talentov, pa vendar me zelo zanima sama psihologija tega dela, in sicer kateri so tisti dejavniki, ki vrhunskega zaposlovalca ločijo od manj izkušenega, ali celo slabega.

Sam postopek novačenja novega kandidata lahko smatramo kot eno od ključnih sestavin vsake uspešne organizacije. Zaposlitev pravega kandidata ne samo zadovolji potrebe po delovni sili temveč tudi poveča produktivnost in konkurenčnost podjetja, s čimer mu omogoča doseganje zastavljenih ciljev. Odličen zaposlovalec lahko prek »idealnega« kandidata posredno zmanjša fluktuacijo in poveča zavzetost organizaciji. V nasprotju lahko slab zaposlovalec z dolgotrajnimi postopki zaposlovanja podjetje stane tako dragocen čas kot tudi denar, z napačnim kandidatom pa lahko ogrozi odnose v timu, v skrajnih primerih pa celo kulturo celotnega podjetja. Namen članka je torej prek že obstoječe domače in tuje literature raziskati in se poglobiti v ključne lastnosti, ki jih poseduje odličen zaposlovalec, vključno s poznavanjem lastne organizacije, dobrimi komunikacijskimi in pogajalskimi sposobnostmi, sposobnostmi za vzpostavljanje odnosov, učinkovitost in prilagodljivostjo ter strastjo do poklica samega. Ob enem se bomo dotaknili tudi, kako pomembno je, da je zaposlovalec na tekočem z najnovejšimi trendi in praksami zaposlovanja namreč slednje je pomemben dejavnik, ki hitro loči dobrega zaposlovalca od slabšega. Prek pregleda oziroma preučevanja teh ključnih lastnosti lahko organizacije bolje ocenijo oziroma spoznajo svoje kadre, ki se ukvarjajo s pridobivanjem talentov, in urgirajo tam, kjer oziroma če je to potrebno. S prizadevanjem za nenehno izboljševanje svojih postopkov novačenja kadrov lahko organizacija postane privlačna za kandidate, še bolje – vrhunske talente.