Globalizacija in razvoj spletne tehnologije vse bolj spreminjata poslovno okolje v dinamične procese, ki se pogosto odvijajo na različnih koncih sveta ter v različnih vrstah in oblikah dela. Dinamika sprememb nas vodi skozi različne načine vodenja. Prva stopnja vodenja, t. i. Management by hope, je bolj kot ne v večini podjetij pristal na smetišču zgodovine. Bistveno izboljšani model, imenovan Management by analitic – objectives, omogoča sprejemanje odločitev na podlagi analize preteklih rezultatov. Daje boljše rezultate od prejšnjega načina odločanja, vendar se ob prelomu gospodarskih nihanj izkaže kot slaba strategija. Zato se vse bolj uveljavlja pristop Management by competences, kjer odločitve temeljijo na veščinah in kompetencah zaposlenih, torej v ospredje postavlja kompetenten kader.

Samo vodenje organizacij postaja vse kompleksnejše in težje obvladljivo (virtualni timi, delo na daljavo). Vse kaže, da bo kot pomoč pri vodenju in odločanju v podjetju močno vplival trend AI (umetne inteligence). Kljub tovrstnim težnjam se bo konkurenčna prednost podjetja oblikovala na platformi kompetenc in veščin zaposlenih.

Administrativno delo, ki je pred časom veljalo za pomembnejši del kadrovskih procesov, se z digitalizacijo močno spreminja v smeri strateškega planiranja in razvoja zaposlenih v organizacijah.

Prva stopnja tovrstnih sprememb kadrovskih procesov je vsekakor digitalizacija personalnih map ter enostavnejših procesov, kot so registracija delovnega časa, napovedane odsotnosti, vnašanje potnih nalogov ter kratkoročno planiranje zaposlovanja. Prav ti digitalizirani procesi poenostavljajo in rešujejo problem odprave fizičnih in časovnih ovir. Glavnina teh procesov se prestavi na izvor, torej si zaposleni sam vnese potni nalog in je odgovoren za svoj del postopka. Tudi pri ostalih enostavnih procesih to niso več tajništva.

Drugi del digitalizacije kadrovskih procesov se nanaša na poenostavitev birokratskih postopkov, ki jo uspešno vpeljuje država z različnimi zakoni – vezano na različna poročanja. Tu gre predvsem za delo, ki ne prinaša dodane vrednosti podjetju, zato je smiselno izbrati lokalizirano programsko opremo. Namenski moduli omogočajo enostavno poročanje iz že zbranih informacij o zaposlenem, delovnem mestu, podjetju itn. Tako ne izgubljamo dragocenega časa za administracijo, temveč ga lahko namenimo strateškim zadevam in razvoju zaposlenih.

Ko se digitalizirata prvi in drugi del procesov, stopi v prvi plan strateška funkcija kadrovskega menedžmenta. Vanjo sodijo izvedba rednega letnega razgovora, priprava kataloga in spremljanje izvedenih izobraževanj, spremljanje veščin in kompetenc zaposlenih – delo z ljudmi.

Pomembna zahteva sodobne IT-rešitve, namenjene digitalizaciji kadrovskih procesov, je ustrezanje standardom, ki veljajo na področju IT-varnosti.

Kadrovska služba vzdržuje in zbira osebne podatke, lahko tudi podatke posebne vrste, zato je pomembno, da je sodobna IT-rešitev skladna z uredbo GDPR.