KAJ SPODBUDI (DOBER) KADER K ODHODU IZ PODJETJA TAKOJ, KO DOBI DRUGO (BOLJŠO) PONUDBO IN KAKO TO PREPREČITI
 

MAG. MARIJA PALADIN, VEČ KOT DESETLETJE AKTIVNO DELUJE NA PODROČJU KADROV IN RAZVOJU ČLOVEŠKIH POTENCIALOV

Facebook
LinkedIn

Seveda je interes kakovostnega menedžerja, kadrovika ali lastnika podjetja zadržati (dober) kader, ne izgubiti. Še manj pa (ne)namenoma spodbuditi k iskanju drugih priložnosti izven podjetja. A sodelovanje z različnimi podjetji in posamezniki v daljšem obdobju kaže, da organizacije, pogosto, tudi nehote, ustvarjajo ali tolerirajo okolje in dinamiko, ki spodbudi zaposlene k odhodu. V nadaljevanju članka bodo zatorej obravnavani nekateri pomembni dejavniki, ki se pogosto pojavljajo kot potencialen vir sporov, problematike v delovnem okolju in želje zaposlenih po odhodu iz podjetja. Skratka dejavniki, ki se jim je treba izogniti, če ne želimo, da (dober) kader odide iz podjetja takoj, ko dobi drugo (boljšo) ponudbo. Poudarjeno bo, kako negativen učinek lahko imajo neprimerne odločitve in prakse.

Podjetje, ki stremi h kakovostnemu, uspešnemu in učinkovitemu delovanju, bo vsekakor najprej zavzeto zadržati dober kader. Pomembno je, da vodstvo podjetij zna prepoznati ključne kadre, jih ustrezno motivirati in zadržati. Vodstvo podjetij in kadrovska funkcija morata proaktivno skrbeti, da podjetje ne izgublja ali celo k odhodu spodbudi kakovosten, motiviran in napredka željan kader. Navedeno bo vedno bolj aktualno, saj se organizacije že soočajo s situacijo, ko težko ohranijo ustrezen zaposlene.12

Praksa, še posebej od začetka gospodarske krize, kaže na pogosto zelo poenostavljeno razumevanje hitre nadomestljivosti zaposlenih. To se v zadnjem času spreminja. Zakaj? Pomembna izhodiščna točka pričujočega članka je demografski in izobrazbeni oris situacije na trgu dela. V ekonomskem smislu, gre za razhajanje v ponudbi in povpraševanju. Podjetja so soočena s številnimi kritičnimi dejavniki, ki močno vplivajo na trg dela. Mednje sodi spreminjanje demografske podobe in staranje prebivalstva. Višanje povprečne starosti zaposlenih prinaša izzive na številnih področjih.34

Zdravo poslovanje podjetja je ključno za obstoj podjetja, obstoj podjetja pa za ohranitev delovnih mest, brez katerih tudi zaposleni ne bi bili potrebni. Zelo jasno. A zdravo poslovanje podjetja, ob drugih pozitivnih kazalcih poslovanja ne more biti optimalno (kvečjemu lahko nazaduje) brez zadovoljnih