Pogosto dajemo premajhno težo pomenu ugleda podjetja v širši družbi ter njegovim pozitivnim ter negativnim učinkom na zaposlene. To potrjuje tudi raziskava Glassdoor, kjer se večina podjetij znajde precej daleč od želenega stanja. Tako so na primer preverjali, ali bi zaposleni priporočili svojega delodajalca prijatelju, in ugotovili, da to drži v manj kot 50 odstotkih3. Zelo hitro lahko povežemo ugled podjetja s pridobivanjem novih kadrov. Kako pa ta vpliva na že obstoječe zaposlene?

Izkaže se, da je ugled podjetja v širši družbi eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na zavzetost in predanost zaposlenih. Gre za izredno kompleksni področji, ki bosta, glede na napovedi trendov, za prihodnjih nekaj let postali ključni prioriteti kadrov­skih služb in vodij timov.