V zadnjih mesecih smo mnogi prvič izkusili stik s tehnologijo, ki je bila tako osupljiva in presenetljiva, da smo v mešanici navdušenja in strahu lahko vzkliknili le: »magično!« 

Trenutek, ko nam je ChatGPT napisal prvo pesem »v stilu ...«, se nam je zdel pomemben. Nikoli prej v zgodovini človeštva nismo imeli stika z inteligenco, ki bi bila podobna človeški, a umetna. Po začetnem navdušenju in šoku smo začeli razmišljati o bolj praktičnih vprašanjih: kako bo ta tehnologija spremenila moje življenje, moje delovno področje, moj delovni vsakdan? Nimamo vseh odgovorov, a nekaj je jasno - čakajo nas velike spremembe. Še posebej, če delujemo na HR. 

HR je področje, kjer bodo spremembe hitre, obsežne in nenujno zgolj in samo pozitivne. Zato je pomembno, da se nanje pripravimo, da razmišljamo nekaj korakov naprej in da smo pri tem odgovorni! 

3 časovne perspektive razvoja umetne inteligence v HR 

Ko razmišljam o spremembah, priložnostih in tudi nevarnostih, se osredotočam na tri časovne perspektive: relativno predvidljivo kratkoročno obdobje, kjer gre večinoma za izboljšave učinkovitosti dela, na primer identifikacija najboljših kandidatov v selekcijskem postopku, še kar predstavljivo srednjeročno obdobje, kjer se poleg učinkovitosti pojavljajo popolnoma novi primeri uporabe, na primer, umetna inteligenca (UI) kot osebni svetovalec zaposlenega za karierni razvoj, ter bolj špekulativno dolgoročno obdobje, kjer se sprašujemo »kam nas vse to vodi«, na primer, vloga »človeških virov« v času, ko človek ne bo več glavni vir znanja in inteligence. 

Kako lahko kratkoročno povečamo učinkovitost HR? 

Tamara, zaposlovalka v podjetju Agilcon je v preteklosti veliko časa porabila za analizo prispelih življenjepisov, identifikacijo primernih kandidatov, pripravo in izvedbo intervjujev ter pridobivanje dodatnih informacij od kandidatov. S pomočjo novih orodij generativne umetne inteligence je njeno delo postalo precej bolj učinkovito. Tamara orodju Chat GPT poda opis razpisanega delovnega mesta, relevantno notranjo dokumentacijo, opis vrednot podjetja in podatke nekaj kandidatov, ki so bili uspešni ali neuspešni pri zaposlitvi za enako delovno mesto v preteklosti. Na podlagi teh informacij ChatGPT oceni primernost posameznega prispelega življenjepisa na lestvici od 1 do 10 ter pripravi seznam dodatnih vprašanj, na katera naj kandidat odgovori pred intervjujem. Prav tako pripravi agendo intervjuja, ki je specifično prilagojena vsakemu posameznemu kandidatu. Kandidati, ki jih Tamara napoti v nadaljnji proces, so že kakovostno preverjeni, kar omogoča hitrejši potek celotnega postopka. 

Predstavljam si, da bomo v poslovnem svetu kmalu opustili nerodne klepetalnike in namesto tega z enako in bolj zmogljivo UI opremili svoja obstoječa poslovna orodja. 

Na enak način UI nato pripravi predlog pogodbe o zaposlitvi z vsemi individualnimi dogovori. Poleg tega lahko Tamara pri načrtovanju uvajanja novega sodelavca uporabi ChatGPT za pripravo personaliziranega načrta. Ta načrt upošteva tudi ugotovljene odlike in šibkosti novega sodelavca, ne zgolj splošne zahteve delovnega mesta. 

V vsakem koraku se Tamara zaveda, da je ključ do uspeha dobro pripravljeno navodilo za ChatGPT (imenujemo ga tudi »prompt«). To je aktivnost, za katero zdaj porabi največ časa. 

Seveda bo skrbno pregledala in popravila vse, kar pripravi UI, saj tehnologija še ni dovolj zrela, da bi ji popolnoma zaupala. 

Srednjeročne priložnosti, na katere se moramo pripraviti 

V srednjeročnem obdobju, v roku enega ali največ nekaj let, bo Tamara bistveno bolj zaupala tehnologiji, ki pa bo že vgrajena v njena najljubša orodja, vključno s kadrovskim informacijskim sistemom. 

Predstavljam si, da bomo v poslovnem svetu kmalu opustili nerodne klepetalnike in namesto tega z enako in bolj zmogljivo UI opremili svoja obstoječa poslovna orodja. Na primer, kadrovske aplikacije bodo uporabljale »univerzalno« inteligenco globalnih platform za UI, kot sta Google ali OpenAI (ponudnik ChatGPT). To bodo nadgrajevale z bolj poglobljeno, domensko inteligenco za področje HR - predstavljajte si to kot najboljšega zunanjega kadrovskega svetovalca. Vendar pa se tukaj zgodba ne konča. Univerzalno umetno inteligenco in domensko (HR) inteligenco bomo dodatno opremili z zgodovino našega podjetja, vrednotami ter drugim (zapisanim) znanjem. 

Ta trinivojska arhitektura bo omogočila naprednejše scenarije uporabe: pripravo personaliziranih kariernih načrtov za zaposlene, ustvarjanje prilagojenih učnih vsebin, sprotno preverjanje napredka na karierni poti. Odločanje na področju človeških virov ter širše v poslovnem svetu, ki temelji na podatkih, zgodovini in kulturi podjetja, bo v veliki meri avtomatizirano. Potreba po “menedžmentu” bo manjša, medtem ko bo potreba po “voditeljstvu” in kakovostnih medosebnih odnosih večja. 

Dolgoročne spremembe, ki nas čakajo 

Vse doslej omenjene napovedi in ideje ne upoštevajo realne možnosti, da se bodo poslovni in organizacijski modeli v podjetjih v naslednjih desetletjih radikalno spremenili. Če danes človeški viri skrbijo za “človeške” vire in v okviru tega predvsem za znanje ter inteligenco, ki jo ljudje posedujemo, se postavlja vprašanje, kdo bo odgovoren za nabavo (zaposlovanje?) in usmerjanje (uvajanje?) umetne inteligence. Če bosta prodaja in marketing avtomatizirana, če bo odločanje avtomatizirano, kaj bo ostalo za ljudi in s tem za področje HR? To so kompleksna vprašanja, na katera trenutno nihče, niti vodilna globalna podjetja, ki so na čelu trenutne revolucije umetne inteligence, nima odgovorov. 

Za konec - previdnost in odgovornost 

Ob trenutnem razcvetu tehnologije UI, še posebej generativne umetne inteligence, kamor spada tudi ChatGPT podjetja OpenAI, se slišijo zelo različna mnenja o tem, kaj te tehnologije pomenijo za človeštvo. Bill Gates, optimističen, a hkrati zadržan, primerja vpliv generativne UI z iznajdbo osebnih računalnikov, medtem ko vodilni raziskovalci na področju strojnega učenja izražajo zaskrbljenost. Kar 50 % med njimi jih meni, da obstaja več kot 10-odstotna verjetnost, da bo človek izgubil nadzor nad UI in se soočil z izumrtjem. 

Trenutno so škarje in platno v rokah tehnoloških korporacij, in upam, da v bližnji prihodnosti tudi vlad. Kljub temu pa lahko vsak posameznik poskrbi vsaj za to, da bo uporaba umetne inteligence, tudi na področju človeških virov, v skladu z zakonodajo in predvsem etična. Poskrbimo, da so naši sodelavci seznanjeni, kdaj so v interakciji z UI, da naša uporaba ne ponižuje dostojanstva sodelavcev ali kandidatov ter da ključnih odločitev, še posebej ko gre za ljudi, ne prepuščamo popolnoma umetni inteligenci. 

Ne glede na to, kako široko pogledamo razvoj človeštva in življenja na našem planetu, bo pojav UI predstavljal zgodovinski mejnik. Živimo torej v izjemno pomembnem trenutku. Poskrbimo, da bodo naša dejanja primerno odgovorna, tudi v naših profesionalnih življenjih.