KAKO BOLJE KOMUNICIRATI KAKO IN ZAKAJ NAGRAJUJEMO

MAG. ALENKA GRM, kadrovska svetovalka specializirana za nagrajevanje, Nagrajevanje.si

Facebook
LinkedIn

Podjetja vsako leto za nagrajevanje zaposlenih namenijo velik del svojih sredstev, s katerimi želijo učinkovito spodbujati in nagrajevati delovno uspešnost. Pri tem pa so podjetja uspešna le, če zaposleni plačilo sprejemajo kot pravično, in če razumejo, kako se sprejemajo odločitve, povezane z nagrajevanjem. To pa vključuje vedenje o tem, kdo ima pristojnosti za sprejemanje teh odločitev, razumejo in poznajo, kako so te odločitve bile sprejete ter predvsem vedo in razumejo, kako lahko na te odločitve vplivajo v prihodnosti. Zato je komunikacija za uspešnost programov nagrajevanja ključna.

Kako nagrajujejo, podjetja opisujejo v internih aktih. Ti pravilniki opisujejo s kakšnimi kriteriji so bila delovna mesta ovrednotena, v kateri tarifni razred so uvrščena, kakšna je minimalna plača tarifnega razreda, kako pogosto posameznik napreduje in pod kakšnimi pogoji. Poleg definicije osnovne plače in dodatkov, predvidevajo in opredeljujejo še tudi druge variabilne oblike nagrajevanja in druge prejemke iz delovnega razmerja. Večina pravilnikov pa ne pojasnjuje logike ali povezave med poslovno strategijo in konkretnimi poslovnimi cilji v določenem obdobju. Ključno je torej, da zaposlenim te povezave komuniciramo, kot pomembni del drugih kadrovskih programov, predvsem kot del upravljanja delovnih dosežkov, v povezavi s programi razvoja in izobraževanj, aktivnosti razvoja organizacijske kulture in seveda tudi pri zaposlovanju.

Kadrovska