V zadnjem obdobju se coachingu namenja vedno več pozornosti in denarja, saj obljublja odlične rezultate na področju povečane produktivnosti, izboljšanih medosebnih odnosov, doseganja ciljev, lažjega uvajanja sprememb ipd. Zaradi obljubljenih koristi pa podjetja velikokrat spregledajo izzive, ki se pri poslovnem coachingu lahko pojavijo. Gre namreč za zahteven proces, ki ga je treba nasloviti strateško in celostno.

Poslovni coaching je lahko eden od najmočnejših dejavnikov rasti na vseh ravneh; predstavlja pomoč pri usklajevanju in večji povezanosti, pomaga pri uravnovešanju osebnega in poslovnega življenja zaposlenega ter z njim hitreje dosega zastavljene poslovne cilje.2 Kot poslovnemu trendu v naraščanju se mu namenja veliko denarja in drugih virov, zato obstaja vse večja potreba po jasnih navodilih za vpeljavo in sprejemanje poslovnih standardov za potrebe nadaljnje prakse tega področja.1 Hiter razvoj poslovnega coachinga je namreč s seboj prinesel pomanjkanje empiričnih dokazov, ki jih ima na posameznike, podjetje in učinkovitost dela.4 To je omogočilo vsesplošno idealizirano predstavo o coachingu, kar pa posledično privede do spregledanih izzivov, s katerimi se deležniki v praksi srečujejo in prihaja do nepopolne izkušnje procesa.3

 Coaching in sorodne panoge

Terapija se osredinja na omilitev in zdravljenje bolečine, nepravilno delovanje posameznika ali odnosa. Fokus je na reševanju težav, ki so se pojavile v preteklosti in vplivajo na čustveno delovanje posameznika v sedanjosti. Coaching podpira osebno in karierno rast, ki temelji na želji posameznika po spremembi, sledijo pa ji akcija in rezultati. Poudarek coachinga je torej akcija, ozaveščanje stranke o njeni odgovornosti in sledenje zastavljenim ciljem. Pri svetovanju se posamezniki obrnejo na svetovalca, ko želijo nasvet, strokovno mnenje. Svetovalec prepozna težavo stranke in pove, kako naj ga ta reši. Včasih gre za reševanje težav s poučevanjem, tako da posameznik ali skupina rešuje težavo ob pomoči trenerja oziroma svetovalca. Mentorstvo je disciplina, kjer je mentor strokovnjak, ki predaja svoje modrosti in napotke, ki temeljijo na njegovih izkušnjah.6 Coaching se od mentorstva loči po tem, da je coaching bolj kratkoročen proces, usmerjen v specifične razvojne priložnosti, medtem ko mentorstvo zajame osebo kot celoto.5 Trening temelji na ciljih, ki jih pripravi trener. Čeprav so cilji postavljeni tudi v coachingu, so ti postavljeni s strani stranke ali skupine. Trening predvideva tudi linearno pot učenja, ki sovpada z določenim načrtom, coaching pa v osnovi nima načrta poti do cilja.6/sup>

V zadnjem obdobju se coachingu namenja vedno več pozornosti in denarja, saj obljublja odlične rezultate na področju povečane produktivnosti, izboljšanih medosebnih odnosov, doseganja ciljev, lažjega uvajanja sprememb ipd. Zaradi obljubljenih koristi pa podjetja velikokrat spregledajo izzive, ki se pri poslovnem coachingu lahko pojavijo. Gre namreč za zahteven proces, ki ga je treba nasloviti strateško in celostno.

Poslovni coaching je lahko eden od najmočnejših dejavnikov rasti na vseh ravneh; predstavlja pomoč pri usklajevanju in večji povezanosti, pomaga pri uravnovešanju osebnega in poslovnega življenja zaposlenega ter se z njim hitreje dosega zastavljene poslovne cilje.2 Kot poslovnemu trendu v naraščanju se mu namenja veliko denarja in drugih virov, zato obstaja vse večja potreba po jasnih navodilih za vpeljavo in sprejemanju poslovnih standardov za potrebe nadaljnje prakse tega področja.1 Hiter razvoj poslovnega coachinga je namreč s seboj prinesel pomanjkanje empiričnih dokazov, ki jih ima na posameznike, podjetje in učinkovitost dela.4 To je omogočilo vsesplošno idealizirano predstavo o coachingu, kar pa posledično privede do spregledanih izzivov, s katerimi se deležniki v praksi srečujejo in posledično do nepopolne izkušnje procesa.3

Pri izboru notranjih coachev je treba razmisliti, kako bo ta oseba usklajevala svoje primarne zadolžitve s coachingi in ali ima osebnostna nagnjenja za dobrega coacha.

Coaching in sorodne panoge

Terapija se osredinja na omilitev in zdravljenje bolečine, nepravilno delovanje posameznika ali odnosa. Fokus je na reševanju težav, ki so se pojavile v preteklosti in vplivajo na čustveno delovanje posameznika v sedanjosti. Coaching podpira osebno in karierno rast, ki temelji na želji posameznika po spremembi, sledijo pa ji akcija in rezultati. Poudarek coachinga je torej akcija, ozaveščanje stranke o njeni odgovornosti in sledenje zastavljenim ciljem. Pri svetovanju se posamezniki obrnejo na svetovalca, ko želijo nasvet, strokovno mnenje. Svetovalec prepozna težavo stranke in pove, kako naj ga ta reši. Včasih gre za reševanje težav s poučevanjem, tako da posameznik ali skupina rešuje težavo ob pomoči trenerja oziroma svetovalca. Mentor je strokovnjak, ki predaja svoje modrosti in napotke, ki temeljijo na njegovih izkušnjah.6 Coaching se od mentorstva loči po tem, da je coaching bolj kratkoročen proces, usmerjen v specifične razvojne priložnosti, medtem ko mentorstvo zajame osebo kot celoto.5 Trening temelji na ciljih, ki jih pripravi trener. Čeprav so cilji postavljeni tudi v coachingu, so ti postavljeni s strani stranke ali skupine. Trening predvideva tudi linearno pot učenja, ki sovpada z določenim načrtom, coaching pa v osnovi nima začrtane poti do cilja.6

Model učinkovitega poslovnega coachinga