Ideje so kot zajci. Dobiš jih par ter se naučiš skrbeti zanje, in kmalu jih boš imel na ducate. (John Steinbeck, ameriški pisatelj – Vzhodno od raja) Se vam zdi, da v vaših organizacijah ni dovolj ustvarjalnega naboja, ali pa le-tega ne uspete pretvoriti v otipljive učinke v smislu inovacij? Ustvarjalnost je v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem svetu prepoznana kot ne le zaželena, pač pa skoraj nujna osebnostna ali vedenjska značilnost zaposlenih.

Za ustvarjanje trajno konkurenčne družbe potrebujemo uspešno izvajanje poslovnih aktivnosti, ki danes niso več rutinske, ampak zahtevajo drugačno, kompleksnejše razmišljanje zaposlenih. Njihova učinkovitost ni več ključnega pomena, temveč je bistveno iskanje drugačnih rešitev za porajajoče se raznolike probleme. Ustvarjalne ideje so nedvomno gonilo novosti, podjetništva, konkurenčne prednosti in napredka.