S pogledom v trenutno ogledalo sveta lahko vidimo hitre spremembe na vsakem koraku. Organizacije se morajo znati hitro odzivati na vedno bolj kompleksen svet okoli nas, in skrbeti, da ves čas ustvarjajo dodano vrednost. Ob tem je postalo neizogibno, da se HR iz administrativne vloge preobrazi v strateško. Sebi in vam postavljam vprašanje, kateri dejavniki so odločilni, da HR zaživi kot strateška funkcija?

Prvi pomembni element, ki vpliva na oblikovanje strateške HR funkcije, je, ali strokovnjaki za posel oziroma industrijo verjamejo, da potrebujejo za vodenje ljudi k najboljšemu rezultatu tudi razumevanje socialne in psihološke komponente človeka. Ali verjamejo v moč multidisciplinarosti? Če v podjetju vlada prepričanje, da je edino pravo in legitimno znanje tisto od industrije, potem organizacija tudi ne bo odprta za učenje bolj humanističnih pristopov.