KAKO DOBRO V SLOVENIJI SKRBIMO ZA ZDRAVJE ZAPOSLENIH?

Katja Štandeker, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

Facebook
LinkedIn

Delovne organizacije vse več pozornosti namenjajo področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih, saj številne raziskave ugotavljajo, da so zdravi in zadovoljni zaposleni eden izmed temeljev uspešnosti organizacije. A čeprav se vlaganje v ukrepe za ohranjanje in krepitev zdravja na delovnem mestu delodajalcu dolgoročno povrne (lahko celo večkratno), številni delodajalci v Sloveniji na tem področju ukrepajo le toliko, da zadostijo zakonskim določilom.

Gospodarski sistemi in vrednote tako zaposlenih kot delovnih organizacij se skozi čas spreminjajo, kar pomembno vpliva tudi na področje zdravja na delovnem mestu.