Delovne organizacije vse več pozornosti namenjajo področju zdravja in dobrega počutja zaposlenih, saj številne raziskave ugotavljajo, da so zdravi in zadovoljni zaposleni eden izmed temeljev uspešnosti organizacije. A čeprav se vlaganje v ukrepe za ohranjanje in krepitev zdravja na delovnem mestu delodajalcu dolgoročno povrne (lahko celo večkratno), številni delodajalci v Sloveniji na tem področju ukrepajo le toliko, da zadostijo zakonskim določilom.