Za generacijo Z je koncept kariernih lestvic zastarel. Delodajalci morajo namesto tega sprejeti niz posebnih nagrad in ugodnosti, ki zadovoljujejo njihove potrebe. 

Generacija Z, ki obsega posameznike rojene leta 1995 in pozneje, pričakuje od delovnih mest in delodajalcev prilagodljivost, občutek pripadnosti, napredne tehnološke rešitve in poudarek na duševnem zdravju, kaže raziskava švedske platforme za ugodnosti in nagrajevanje zaposlenih Benify. V raziskavo so zajeli 8262 zaposlenih iz Danske, Francije, Nemčije, Italije, Poljske, Španije, Nizozemske in Velike Britanije. 

Raziskava kaže, da generacija Z ceni delo od doma in hibridne delovne modele, hkrati pa želi možnosti za smiselno sodelovanje in gradnjo odnosov na delovnem mestu. Poudarjajo tudi pomembnost ravnovesja med delom in prostim časom, fleksibilnosti delovnega časa ter individualiziranih koristi in nagrad. Generacija Z išče delodajalce, ki so napredni, se prilagajajo spremembam na trgu dela, spodbujajo močno korporativno kulturo in prepoznavajo pomembnost trajnosti.

Ena najopaznejših razlik med generacijo 'baby boomers' in generacijo Z – in ključna točka za delodajalce – je zavzetost zaposlenih. Ta namreč med 'baby boomers' in generacijo Z v vsaki anketirani državi, razen v Italiji, pada. Skupno približno 62% generacije Z poroča, da so zelo zavzeti, kar je opazno manj kot pri starejših kolegih.

Generacija Z išče delodajalce, ki so napredni, se prilagajajo spremembam na trgu dela, spodbujajo močno korporativno kulturo in prepoznavajo pomembnost trajnosti.

Da bi povečali to zavzetost, bi morali delodajalci izkoristiti izjemno sposobnost generacije Z za združevanje podobno mislečih posameznikov. Generacija Z se odlikuje po svoji vnemi za zavzemanje za politična in okoljska vprašanja, zaradi česar so idealni kandidati za vloge ambasadorjev na delovnem mestu. Njihova zavezanost k spodbujanju pozitivnih sprememb lahko pomaga ustvariti bolj podporno, vključujoče in motivacijsko delovno okolje.

Prevladuje želja po delu na daljavo

Generacija Z je prva, ki je začela svojo kariero v svetu, kjer prevladuje delo na daljavo. Večina jih je izobrazbo končala ali začela poklicno pot med pandemijo, zato poznajo zahteve, pasti in prednosti dela na daljavo. Le 32% generacije Z raje dela v pisarni ves čas. To pa ne pomeni, da želijo popolnoma delati na daljavo. Večina generacije Z ceni fleksibilnost, da se sami odločajo, kdaj bodo šli v pisarno, da se izognejo osamljenosti, kažejo izsledki raziskave. Zato bi morali delodajalci razmisliti o uvedbi ugodnosti, ki zaposlenim omogoča delo s katere koli lokacije. Ta svoboda predstavlja privlačno prednost za mlajšo generacijo, ki ceni neodvisnost in avtonomijo.

Le 32% generacije Z raje dela v pisarni ves čas.

A čeprav generacija Z ne želi vedno delati na daljavo, pričakuje, da so vse pomembne informacije ažurne, agilne in dostopne z hibridnih lokacij. Mobilna komunikacija je tako z njimi postala norma: več kot polovica generacije Z je vedno dosegljiva na svojih telefonih. Posledično morajo delodajalci vzpostaviti komunikacijske sisteme, ki zagotavljajo, da se informacije širijo hkrati, ne glede na delovno lokacijo zaposlenih.

Fleksibilnost v vseh pogledih

Generacija Z vstopa na trg dela z niansiranim razumevanjem ravnotežja med delom in zasebnim življenjem ter pričakuje, da bodo delodajalci to razumeli in upoštevali. Delodajalci morajo pokazati fleksibilnost, ki odraža njihove preference glede delovnega časa, načinov komuniciranja in napredovanja v karieri. S tem povezane so tudi ugodnosti, ki gredo v smer personanalizacije - vedno več podjetij uporablja fleksibilne proračune, da si lahko njihovi zaposleni lahko sami izberejo ugodnosti, ki jim najbolj ustrezajo.

Vedno več podjetij uporablja fleksibilne proračune, da si lahko njihovi zaposleni lahko sami izberejo ugodnosti, ki jim najbolj ustrezajo.

Niso pripadni? Ne, le želijo delati smiselno

Generacija Z, ki vstopa na trg dela, si želi delo, ki odraža njihove osebne vrednote, a so manj nagnjeni k sprejetju korporativnih načel oziroma vrednot. Ta generacija obravnava delo kot transakcijo, s poudarkom na nizkem stresu in fleksibilnosti, ki ustreza njihovim socialnim in političnim prepričanjem. Za razliko od milenijcev, je generacija Z bolj odprta za konstruktivne povratne informacije in manj čustveno vpeta v svoje delo. Podjetja, ki želijo privabiti generacijo Z, morajo zato spodbujati odprto komunikacijo in neprekinjeno izboljševanje, s poudarkom na razvoju in povratnih informacijah.

Iskanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem

Generacija Z poudarja pomen ravnotežja med delom in zasebnim življenjem. Pričakujejo plačane proste dni in ugodnosti, kot so omogočene ure za dejavnosti, ki spodbujajo fizično in duševno zdravje. Če delodajalci tega ne zagotovijo, lahko generacija Z išče zaposlitev drugje. V nekaterih primerih se lahko posamezniki vedejo po načelu 'tihega odhoda', dokler ne čutijo, da je njihova vrednost prepoznana s strani delodajalcev.

Raziskava je še razkrila, da generacija Z prav tako visoko ceni ugodnosti, povezane s hrano in pijačo, skupaj s popusti za zasebno potrošnjo, kar poudarja njihovo naraščajočo finančno preudarnost. A se pričakovanja generacije Z med državami lahko razlikujejo. 

Kaj od delodajalcev pričakuje slovenska generacija Z, odkrijte v tem članku, ne zamudite pa tudi izida v nove izdaje HR&M revije, ki izide 26. januarja 2024. V njej bosta Vesna Miloševič Zupančič in Maruša Goršak predstavili raziskavo e-Šudentskega servisa, kako je generacija Z videna v očeh slovenskih delodajalcev. 

Kaj je generacija Z?

Generacija Z vključuje posameznike, rojene med letoma 1995 in 2012. Trenutno so stari med 11 in 28 let in so znani po svoji digitalni pismenosti ter drugačnem pogledu na delo in življenje.

Kateri so največji izzivi pri delu z generacijo Z?

Glavni izzivi so pomanjkanje delovnih navad, nesamostojnost, neodgovornost in precenjevanje lastnih sposobnosti. Pomembna je tudi slabša komunikacija in visoka pričakovanja glede plačila.

Ali je generacija Z resnično problematična?

Stereotipi o generaciji Z kot lenih in neodgovornih mladih niso vedno resnični. Mnogi delodajalci cenijo njihovo energijo, inovativnost in pripravljenost na učenje. Ključ je v prilagajanju in razumevanju njihovih vrednot.

Literatura in viri

Benify. Zooming in on Gen Z. Dostopno na https://info.benify.com/zooming-in-on-gen-z