KAKO USTVARITI DELOVNO OKOLJE, KI PODPIRA POTENCIAL ZAPOSLENIH?

Kakšne zaposlene si v podjetju želite? Odgovori delodajalcev so si seveda različni, ampak večinoma si delodajalci želijo zaposlene, ki so kreativni, samoiniciativni, avtonomni, motivirani, zavzeti, odgovorni, se poistovetijo z vrednotami, so sproščeni, sodelujejo z drugimi ... Vendar pa, ali ustvarjamo delovna okolja, kjer se zaposleni lahko tako vedejo in razvijajo v smeri kot si želimo?

NINA POZDEREC, JAKA KLADNIK

Glede na raziskavo Future of Jobs, ki jo je leta 2020 izvedel Work economic Forum9, je top pet kompetenc, ki jih delodajalci že iščejo ali pa bodo iskali bližnji prihodnosti, naslednjih:

1. analitično mišljenje in inovativnost,

2. sposobnost aktivnega učenja in uporaba strategij za uspešno učenje,

3. kompleksno reševanje težav,

4. kritično razmišljanje in sposobnost analiziranja ter

5. ustvarjalnost, izvirnost in samoiniciativnost. 

Rezultati raziskave so seveda smiselni. Spremembe so stalnica, načrtovanje za pet let naprej ni več smiselno, vedno večji je pritisk končnih kupcev po izdelkih, ki so čim bolj prilagojeni njihovim željam in zahtevam, preprosti za uporabo, in ki jih lahko sami do določene mere še personalizirajo. Težava se pojavi, da je odzivnost in prilagodljivost organizacije povezana tudi s strukturo te in ostalimi mehanizmi, ki delujejo z namenom, da bi naša organizacija obstala. Pogosto se namreč dogaja, da kot organizacija zaposlenim dejansko dajemo nasprotujoče si informacije. Na primer...

Več v reviji HRM Feb-Mar2023