Veliko je govora o tem, kako naj bo poslovna strategija oblikovana, strukturirana in kako naj jo razvijamo, precej manj pa o načinih, kako naj strategijo učinkovito izvajamo. HR modeli igrajo pri implementaciji strategije ključno vlogo, saj ne zagotavljajo samo »programske opreme« za izvajanje sprememb prek oblikovanja ustrezne miselnosti, temveč ustvarjajo tudi procese in sisteme za podporo potrebnih korakov od poslovne strategije do doseganja želenih rezultatov.

Izvajanje poslovne strategije je precej zahteven proces. Ko govorimo o izvajanju strategije, leži ključ do uspeha v podrobnostih. Vsako izvajanje poslovne strategije je izziv zase. Podatki kažejo, da se dve tretjini do tri četrtine velikih organizacij pri implementaciji poslovne strategije srečuje s težavami (tako kažejo izsledki raziskave, ki so jo opravili Donald Sull, Rebecca Homkes in Charles Sull, 2015).