Sodoben način dela postavlja v ospredje timsko delo in sodelovanje zelo različnih posameznikov. V splošnem velja, da so raznoliki timi bolj učinkoviti in dosegajo boljše rezultate kot homogeni. Pa je to vedno res?

Spremenjene ekonomske razmere so mnoga podjetja prisilila v prestrukturiranje, odpuščanje in združevanje, kar je s seboj prineslo bolj sploščeno organizacijsko strukturo in večjo decentralizacijo oddelkov. Današnje organizacije so zato zgrajene okrog timov in skupin, ki morajo pogosto poiskati odgovore na zelo zahtevne in kompleksne izzive in probleme. Hkrati današnji timi vse pogosteje združujejo zelo raznolike posameznike iz različnih okolij, ki imajo različne osebnosti, modele sveta, ideje, znanja in izkušnje.