KAKO LAHKO KADROVIKI NASLAVLJAMO VRZELI POMANJKANJA KADROV – JUTRI?

Kadroviki smo v tem času soočeni z izjemnimi izzivi – pridobivanje talentov postaja vedno bolj zahtevno, hkrati želimo zagotoviti raznolikost v svojih timih. Določeni poklici in dejavnosti so tradicionalno zaznamovani z določenim spolom, zato naš poklic vse bolj terja nove pristope in veščine, ki presegajo klasične poti kadrovanja.

Katarina Primožič

Facebook
LinkedIn

Zato moramo tudi kadroviki postajati inovativni in razmišljati v smeri, kako pritegniti najboljše kadre in kaj vse jim ponuditi, z namenom naslavljanja
z različnimi zunanjimi deležniki, da pomanjkanje in ohranjanje kadra za jutri naslovi že danes z osredotočenimi strategijami ter tako snuje ukrepe za lažje in bolj učinkovito usklajevanje/integracije zasebnega in poklicnega življenja.

Kako pristopiti?

V našem podjetju prisegamo...