Kadroviki smo v tem času soočeni z izjemnimi izzivi – pridobivanje talentov postaja vedno bolj zahtevno, hkrati želimo zagotoviti raznolikost v svojih timih. Določeni poklici in dejavnosti so tradicionalno zaznamovani z določenim spolom, zato naš poklic vse bolj terja nove pristope in veščine, ki presegajo klasične poti kadrovanja.

Zato moramo tudi kadroviki postajati inovativni in razmišljati v smeri, kako pritegniti najboljše kadre in kaj vse jim ponuditi, z namenom naslavljanja izzivov in manjšanja vrzeli v prihodnosti. V tem članku avtorici deliva primer prakse v podjetju NIL, d. o. o, v okviru katere v organizaciji naslavljamo pomanjkanje žensk v IT svetu.