KAKO LAHKO Z UČINKOVITIM KADROVANJEM DOSEGAMO DVOSTOPENJSKO RAST

prof. dr. andrej vizjak, ustanovitelj av.consulting, vodilnega podjetja za digitalno strateško svetovanje na svetu.

Facebook
LinkedIn

Kar 25 % največjih 1000 podjetij na svetu je dosegalo v obdobju 2015 do 2017 dvostopenjsko letno rast prihodkov. Za razliko se lahko med 100 največjih slovenskih podjetij le redkokatero pohvali s takšnim rezultatom. Slovenske gazele potrjujejo, da je možno tudi v slovenskem okolju z učinkovitim kadrovanjem dosegati trajnostno dvostopenjsko rast. Članek prikazuje ključne vzvode učinkovitega kadrovanja.

V okviru naših raziskav za knjigo (P)ostanite prvi na svetu1smo pri AV.consultingu analizirali 1000 največjih delniških družb na svetu iz ne-finančnih sektorjev, za katere smo iz svoje podatkovne baze zbrali različne finančne kazalce poslovanja za leta 2008 do 2015 ter osebnostne lastnosti njihovih Predsednikov uprav, iz katerih smo razvili ključne štiri sposobnosti svetovnih prvakov: samozavest, disciplina, prepričljivost in odločnost. Kot je bilo že objavljeno v predhodni HR&M reviji, je naš vzorec reprezentativen za celotno svetovno gospodarstvo, saj vključuje poleg največjih podjetij na svetu tudi manjša podjetja. Po ena tretjina našega vzorca so evropska podjetja (vključno z nekaj podjetij z Bližnjega vzhoda in Afrike), ameriška podjetja in podjetja iz ostalih delov sveta. Iz vzorca smo namenoma, zaradi primerljivosti, izključili podjetja iz finančnega sektorja, za katerega smo izvedli posebno analizo.2 Največji del vzorca predstavlja industrija, ki vključuje proizvodnjo elektrotehnike, prehrane, pijač, proizvodov široke potrošnje, kemije, farmacije, medicinske opreme, avtomobilsko industrijo, surovine in opremo za proizvodnjo ter druge proizvodne panoge. Sledi mu sektor storitev, ki vključuje panoge, kot so telekomunikacije, transport, informacijske tehnologije, medije, marketing, aviacijo, gradbeništvo, hotelirstvo, gostinstvo in druge storitve. V vzorec smo vključili tudi trgovska podjetja, ki vključujejo poleg trgovskih verig prehrambne industrije tudi največje specializirane trgovce na drobno, veleprodajo in druge oblike trgovanja.

Podrobna analiza podjetij, ki so v obdobju 2015–2017 dosegala dvostopenjsko letno rast prihodkov

Na dan objave tega članka je bilo zadnje lete, za katerega so objavljeni poslovni rezultati podjetij, leto 2017. Za analizo dvostopenjske rasti smo iz tega razloga izbrali rast prihodkov leta 2017 v primerjavi s prihodki 2016. Zaradi večje verodostojnosti smo dodali še rast prihodkov leta 2016 v primerjavi s prihodki 2015 in povprečno letno stopnjo rasti obdobja od 2015 do 2017 primerjali s posamičnimi stopnjami rasti v letu 2016 in 2017, da ne bi prišli do napačnih zaključkov na osnovi samo enega poslovnega leta.

Ugotovili smo, da je v tem obdobju kar 253 od največjih 1000 podjetij na svetu dosegalo dvostopenjsko rast – v povprečju 17 odstotno rast na leto. Ostalih 747 podjetij pa je dosegalo v tem obdobju negativno ali enostopenjsko rast – v poprečju le 5 odstotno rast na leto.

V okviru podrobnejše analize smo primerjali povprečje 253 dvostopenjsko rastočih podjetij s povprečjem ostalih 747 podjetij po naslednjih treh kriterijih:

-          Tveganje,

-          dobičkonosnost,

-          rast dobička.

Kot je razvidno iz slike 1, je tveganje direktorjev, ki dosegajo dvostopenjsko letno rast prihodkov, primerljivo s tveganjem ostalih direktorjev, ki niso tako pogumni, da bi se zagnali za dvostopenjsko letno rast.

Slika 1: Enako tveganje

Za analizo tveganja smo izbrali dva kazalca:

-          Izguba v vsaj enem letu v obdobju 2015 do 2017,

-          vsaj ena zamenjava Izvršnega direktorja podjetja (CEO) v tem obdobju.

Kot je razvidno iz slike 1, je imelo izgubo 19 % od podjetij, ki dosegajo dvostopenjsko letno rast prihodkov. Skoraj enako verjetnost za izgubo imajo z 18 odstotki podjetja, ki niso tako pogumna, da bi se zagnala za dvostopenjsko letno rast.

Kot je razvidno iz slike 1, je 36 % vseh podjetij, ki dosegajo dvostopenjsko letno rast prihodkov, zamenjalo v tem obdobju glavnega izvršnega direktorja (CEO). Skoraj enako verjetnost zamenjave direktorja imajo z 39 odstotki podjetja, ki niso tako pogumna, da bi se zagnala za dvostopenjsko letno rast.

Kot je razvidno iz slike 2, je dobičkonosnost podjetij, ki dosegajo dvostopenjsko letno rast prihodkov celo višja od dobičkonosnosti ostalih podjetij, ki niso tako pogumna, da bi se zagnala za dvostopenjsko letno rast.

Slika 2: Dobičkonosnot

Za analizo dobičkonosnosti smo izbrali dva kazalca:

-          Dobičkonosnost (merjena kot EBIT na prihodek in kot EBIT na celotna sredstva),

-          multiplikator tržne vrednosti podjetja na prihodek.

Kot je razvidno iz slike 2, je EBIT na prihodek podjetij, ki dosegajo dvostopenjsko letno rast prihodkov za eno odstotno točko višja od podjetij, ki niso tako pogumna, da bi se zagnala za dvostopenjsko letno rast. Podoben rezultat kaže tudi analiza kazalca EBIT na celotna sredstva.

Kot je razvidno iz slike 2, je multiplikator tržne vrednosti na prihodek podjetij, ki dosegajo dvostopenjsko letno rast prihodkov (multiplikator 1,1) za deset odstotkov višji od podjetij, ki niso tako pogumna, da bi se zagnala za dvostopenjsko letno rast in dosegajo v povprečju le multiplikator 1,0.

Kot je razvidno iz slike 3, je rast dobička podjetij, ki dosegajo dvostopenjsko letno rast prihodkov veliko višja od rasti dobička ostalih podjetij, ki niso tako pogumna, da bi se zagnala za dvostopenjsko letno rast.

 

Slika 3: Rast dobička

Za analizo rasti dobička smo izbrali dva kazalca:

-          Dvostopenjska povprečna letna rast dobička v tem obdobju;

-          negativna povprečna letna rast dobička v tem obdobju.

Kot je razvidno iz slike 3, kar 70 % vseh podjetij, ki dosegajo dvostopenjsko letno rast prihodkov, dosega tudi dvostopenjsko letno rast dobička v istem obdobju. Nasprotno pa le 54 % od ostalih podjetij, ki niso tako pogumna, da bi se zagnala za dvostopenjsko letno rast prihodka, dosega dvostopenjsko letno rast dobička.

Kot je razvidno iz slike 3, dosega le 23 % vseh dvostopenjsko rastočih podjetij negativno rast dobička – za razliko od ostalih podjetij, pri katerih je ta delež kar 34 odstotkov.

Analiza je pokazala, da s primerljivim tveganjem dvostopenjsko rastoča podjetja lahko dosežejo veliko večjo dobičkonosnost in hkrati rast dobička. S tem rezultatom želimo spodbuditi vse direktorje v Sloveniji, da si zastavijo višje cilje rasti, saj se podjetjem lahko takšna ambicija zelo splača.

Učinkovito kadrovanje

Od dvostopenjsko rastočih podjetij – tako največjih podjetij na svetu kot tudi od slovenskih gazel – se lahko naučimo učinkovitega kadrovanja, ki smo ga v namen tega članka strnili v naslednjih deset točk:

1.                  Načrtujte vsako leto sproti zaposlitev dodatnega strokovnega kadra – predvsem na področju prodaje in razvoja.

2.                  Načrtujte vsako leto sproti zaposlitev dodatnega vodstvenega kadra – tako mladih perspektivnih kot tudi starejših izkušenih menedžerjev.

3.                  Izvajajte kontinuirane ukrepe kadrovskega marketinga – po klasičnih medijih in tudi po novih digitalnih medijih – v primerljivi intenzivnosti, kot to izvajate za marketing svojih proizvodov in storitev.

4.                  Zaposlite specializirane strokovnjake za kadrovanje.

5.                  Vključite vse vodilne menedžerje v proces kadrovanja.

6.                  Izšolajte vse vodilne menedžerje, da bodo strokovno opravljali proces kadrovanja – v sodelovanju z vašimi specializiranimi strokovnjaki za kadrovanje.

7.                  Razvijte natančno ponudbo vrednosti svojega podjetja za ciljne kadre in jo oblikujte tako, da se bo lahko uporabila tako za ukrepe kadrovskega marketinga kot tudi za konkretne razgovore s kadri.

8.                  Intenzivirajte kadrovanje z vključitvijo zunanjih »headhunting« agencij.

9.                  Razvijte proces vključevanja novo zaposlenih kadrov v svoje podjetje, da vam težko pridobljeni vrhunski kadri ne pobegnejo po prvih tednih uvajanja.

10.              Nudite na novo pridobljenim vrhunskim kadrovm priložnost, da se izkažejo, saj boste le tako lahko uporabili vso njihovo vrednost.

Učinkovito kadrovanje je v Sloveniji še vedno bolj redkost kot pravilo. Je pa izjemno pomembno, saj le z učinkovitim kadrovanjem lahko dosežete dvostopenjsko letno rast prihodkov – ki je prvi pogoj, da (p)ostanete prvi na svetu.

Kot že večkrat poudarjeno in zapisano, na dolgi rok preživijo le tista podjetja, ki v svojih tržnih nišah ali v celotni panogi (p)ostanejo prva na svetu.

Literatura in viri

1 Vizjak, A (2017): (P)ostanite prvi na svetu, 11-15 (www.postaniteprvi.si)

 

2 AV.consulting: Financial sector database (www.av.consulting)