Kaj je bilo prej – človek ali prostor, v katerem živi? Ko je govora o ureditvi lastnih poslovnih prostorov, to samo po sebi filozofsko vprašanje hitro postane zelo praktično. Ali naj prostor oblikujemo na temeljih osnovnih potreb človeka ali s prostorom oblikujemo človeka, torej svoje zaposlene?

V letu 2023 je najbolj nevtralen odgovor na to vprašanje precej podoben večini odgovorov na ključna poslovna in delovna vprašanja: odvisno od tega, s čim se ukvarjate. Toda vseeno lahko identificiramo ključne iztočnice, ki so skupne večini gospodarskih panog in katerih uspešna uvedba bo izboljšala produktivnost vašega podjetja ter zadovoljstvo zaposlenih.

Ključnega pomena za razumevanje teh iztočnic je razumevanje zgodovinskega konteksta urejanja delovnih prostorov. Idealna pisarna leta 2023 je namreč dedič štirih predhodnih modelov pisarn: 1) modernistične pisarne (1920–1975); 2) ‘’aktivne pisarne ’’ (1975–2005); 3) ‘’odprte pisarne’’ (2005–?); 4) pisarne od doma (2020–?).

Vsem vrstam fizične pisarne je močan udarec prizadela epidemija covida-19, med in po kateri je strmo narasel odstotek dela, opravljen od doma. Njegove prednosti večje stopnje fleksibilnosti, manjše utrujenosti zaposlenih in poslovne odpornosti, so bile dovolj, da se je takšna oblika dela obdržala tudi po 2021. Ne glede na vse pozitivne plati pa delo od doma ni brez svojih pomanjkljivosti; čeprav je z njim mogoče hitreje organizirati sestanke in vzdrževati komunikacijo s terenom, je nadzor nad opravljenim delom ohlapnejši in težko vzdržljiv.1 Marsikateri zaposleni pri delu od doma težko razmejuje med zaposlitvijo in domačim okoljem (dosegljivost za komuniciranje, skrb za družino).