Vsako uspešno podjetje, institucija ali organizacija se slej ko prej, ne glede na svoje izkušnje ali specifično panogo, sooči z bistvenim strukturnim problemom: kako uspešno najti in integrirati nove kadre, iz generacij mlajših od večine trenutno zaposlenih?

Mladi kadri zagotavljajo tri zelo pomembne komponente za vsako organizacijo: nove kadrovske kapacitete, prenos znanja in delovno kontinuiteto ter predvsem boljšo seznanjenost s tekočimi trendi na tržišču/polju aktivnosti, kar omogoča mišljenje na drugačen način in iskanje novih idej.7 Vsaka izmed omenjenih prednosti je za organizacijo zelo pomembna, pri čemer je za dolgoročni nadaljnji delovni uspeh najpomembnejša tretja. Mladi mislijo drugače; v kombinaciji s svojimi obstoječimi znanji in tistimi, katere nanje prenesejo ostali kadri v organizaciji, bodo prav njihove nove ideje ključni elementi za stabilnost v prihodnosti.2