Trajnostna kariera je večdimenzionalen koncept, ki sooblikuje pogled na sodobno kariero. V daljšem obdobju se trajnostno prepletajo kompetence, osebnostne lastnosti, znanja in vedenja. Na gradnjo trajnostne kariere vplivata tako posameznik kot organizacija, v kateri je na dolgi rok največja dodana vrednost v zdravih, zadovoljnih in zavzetih zaposlenih.

Izvedeli boste:
Kaj je trajnostna kariera in kako jo graditi?
Kakšna je pri tem vloga kadrovikov?
Ali je uspešna kariera lahko tudi trajnostna in kakšni so pogoji za to?

Živimo v okolju, ko delovne obremenitve naraščajo z izpostavljenostjo organizacijskim kulturam dolgih delovnikov. Prepletajo se z zasebnimi obveznostmi in uresničevanjem osebnih življenjskih interesov. Za posameznike je pomembno sprejemanje kariernih odločitev na podlagi integracije z drugimi življenjskimi področji v luči dolgoročnejšega pristopa.8 Vedno manj posameznikov stopa po predhodno določeni poti do svojega uspeha, temveč oblikujejo svojo kariero v labirintu različnih poklicnih možnostih. Prilagajajo se pogostim spremembam in obenem iščejo osebno izpolnitev zunaj tradicionalnih meril uspeha.6

Slika je simbolična. Foto: Freepik

Karierni uspeh je v sodobnih karierah posledica posameznikovih kariernih izkušenj. Pri tem je trajnost pomemben element, saj se splošen koncept trajnosti nanaša na ravnovesje med trenutnimi in prihodnjimi potrebami na širši ravni. 

Gre za karierno pot, kjer posameznik doživlja občutek zadovoljstva s svojim kariernim uspehom, vpliva na krepitev kompetenc in zavestno vlaga v izraženost vedenj. S tem postaja bolj prilagodljiv pri iskanju novih priložnosti, obnavlja znanja ter spretnosti.

Razvoj kariere: Ali je uspešna kariera lahko trajn(ostn)a?

Na raziskovanje konstrukta trajnosti kariernega razvoja me je pred tremi leti spodbudila diagnoza Hodgkhinovega limfoma. Pri 29 letih so se vsa moja karierna pričakovanja in načrtovane aktivnosti glede želje po kariernem napredovanju postavile na glavo čez noč. V mescih, ki so sledili okrevanju po uspešnih kemoterapijah, je bilo veliko neznank, med njimi:

Trajnostna kariera je postala osrednji element rehabilitacije in zaključevanja drugega magistrskega študija na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani v sodelovanju z red. prof. dr. Nado Zupan. V izhodiščni točki je bil celostni pogled na kariero preko izkustva na lastni koži do dognanj v teoriji. 

Sledila je izvedba dveh obsežnih raziskav: z vidika mladih zaposlenih ter z vidika vodij. Na ravni posameznika je anketni vprašalnik izpolnilo 5.383 mladih zaposlenih, starih od 17 do 40 let. K celostnemu razumevanju koncepta je pripomoglo še 66 poglobljenih intervjujev z vodstvenimi kadri. Ti so zasedali delovna mesta, razvrščena v nižji, srednji, višji in top menedžment ter so bili stari večinoma nad 40 let. Razmišljanja, ki jih dopolnjujejo dragocene praktične izkušnje, so podala pomemben košček v mozaik razumevanja trajnostne kariere v praksi.7

Kakšne so razlike v trajnostni karieri med različnimi generacijami?

Ko posamezniki najdejo namen in pomembnost v svojih poklicnih prizadevanjih, to deluje nanje kot močan motivator in jih spodbudi, da vložijo v svoje delo več truda in energije. Pomembne poklicne izkušnje dajejo jasen občutek namena in poslanstva, kar vpliva na višjo raven zadovoljstva ter se nadalje odraža na drugih življenjskih področjih.9 Ob tem trajnost nakazuje na zaščito in spodbujanje človekovega kariernega razvoja na daljši rok. Poudarek je na ravnotežju in obnovi namesto izčrpavanju.5

Navedbe globalne raziskave Microsoft Work Trend Index iz leta 2022 kažejo v nasprotni smeri, in sicer da se počuti izgorelih kar 53 % predstavnikov generacije Z in milenijcev, ki se nahajajo v zgodnji fazi svoje kariere.4 Tradicionalna mobilnost navzgor pri mlajših poteka hitreje, kot je bilo to pri prejšnjih generacijah. Obenem se že v začetnih letih dela soočajo z negativnimi kariernimi scenariji na račun zadovoljstva in zdravja. 

Manj se posvečajo ravnovesju med zasebnim in poslovnim življenjem, želijo potrditev s strani okolice na račun pretirane produktivnosti in zlahka spregledajo prve opozorilne znake fizičnega telesa. Doživljajo negativne karierne šoke takrat, ko je čas, da bi prevzeli vse bolj zahtevne naloge z več odgovornostmi na delovnem mestu. 

Glede na našo raziskavo iz leta 2022, so na krepitev kariere finančnega uspeha najbolj osredotočeni zaposleni v starostni kategoriji od 25 do 30 let (1.457 oseb). V preučevanem vzorcu je bilo 5.383 anketiranih, starih od 17 do 40 let. V organizaciji, kjer so imeli sklenjeno pogodbo za določen ali nedoločen čas, je bilo 19,4 % anketiranih (932 oseb) zaposlenih manj kot eno leto, 46,6 % (2.233 oseb) od 1 do 5 let ter 34 % (1.630 oseb) nad 6 let.

Ugotovitve so pokazale, da si posamezniki, stari med 25 in 30 let, želijo kontinuirano služiti več in več denarja, prejemati finančne spodbude, dodatne ugodnosti ali bonuse. V tem začetnem obdobju gradnje kariere je večji fokus na ustvarjanju premoženja. V ospredju je tudi želja po dokazovanju svojih sposobnosti v organizaciji in napredovanju. Lahko se zgodi, da se zaradi tega mladi zaposleni manj posvečajo skrbi za fizično pripravljenost na račun pomanjkanja spanca, dovzetnosti za škodljive navade, kot so kajenje, predolgo sedenje ali neuravnotežena prehrana. Posledično prihaja do težav z ohranjanjem ravnovesja med delom, družabnim življenjem in skrbjo za dobro počutje. 

Drugo tveganje se pojavi zaradi pritiskov okolja. Posamezniki želijo na vsak način združiti kariero finančnega uspeha in kariero ravnovesja med poslovnim in zasebnim življenjem. Takrat lahko pride do pretiranega posvečanja delu in hitenju v prostočasne aktivnosti. Povečevanje utrujenosti fizičnega telesa se lahko razvije v kronično utrujenost, izgorelost oz. izčrpanost, občutke ujetosti in posledično v adrenalno izgorelost ter privede do različnih bolezenskih stanj.