Kam pluje naše podjetje, kaj je naš smisel obstoja? To je osnova, ki jo mora postaviti poslovodstvo. Strategija po navadi nastaja z dialogom med različnimi funkcijami v podjetju. Kako bomo uresničili svojo vizijo? Katere aktivnosti bodo prinesle želene rezultate?

Osnova za uspešno vodenje podjetja so jasno opredeljeni cilji. Cilji nastanejo z dialogom med različnimi nosilci aktivnosti. Ko so cilji jasno postavljeni, pa jih je treba ustrezno prenesti vsem zaposlenim, da tako vsak od nas ve, s katerimi nalogami in aktivnostmi vpliva in soustvarja doseganje strateških ciljev podjetja. Z rednim spremljanjem doseganja ciljev naša ladja pluje v pravo smer in celotna organizacija živi postavljeno strategijo. Vloga HR sektorja je v tem procesu izjemno pomembna. Je koordinator in povezovalec procesa »performance managementa«, zato je izjemno pomembno, da z vsemi deležniki v organizaciji aktivno sodeluje tako pri postavitvi kot tudi pri rednem spremljanju uspešnosti poslovanja.