Dandanes se v različnih medijih veliko govori o »begu možganov«. Govorimo o sodobni migraciji visoko izobraženega kadra in soočanju s problemom vrnitve strokovnjakov s pridobljeno izobrazbo in izkušnjami v tujini. V Leku, članu skupine Sandoz, natančneje v Lekovi enoti Biofarmacevtika Mengeš, smo se posvetili temu, kako »vrniti možgane« nazaj in jim omogočiti strokovni razvoj in napredek ter uporabo v tujini pridobljenih znanj pri nas.