Strma rast zaposlovanja, pospešeno staranje prebivalstva, hitra rast novih sektorjev in dejstvo, da je človeški kapital največja konkurenčna prednost podjetja, so glavni razlogi za vedno večje pomanjkanje mladih kvalificiranih delavcev v družbah zahodnega sveta. Bitka za talente se v trenutnem obdobju gospodarske rasti zaostruje tudi na slovenskem trgu delovne sile. Vse to podjetja sili k iskanju rešitev za privabljanje novih in ohranjanje zadovoljstva trenutnih zaposlenih.

Znamko delodajalca strokovnjaki s področja upravljanja človeških virov prepoznavajo kot eno izmed najbolj učinkovitih orodij za soočanje s temi izzivi, saj vpliva tako na večjo motivacijo in vpletenost med trenutnimi zaposlenimi kot tudi na percepcije potencialnih zaposlenih in s tem na njihove odločitve o prijavah na delovna mesta.