Veliko raziskav je bilo že opravljenih o tem, kakšno vodenje je uspešno. Zgodnje študije o vodenju so bile naravnane na odkrivanje osebnostnih lastnosti vodje, nadaljnje prizadevanje pa je preučevanje razširilo še na telesne in socialne ter delovne značilnosti.

V zadnjih nekaj letih pa spoznanja v nevroznanosti nakazujejo, da smo na vodenje v nekaterih pogledih gledali omejeno in da je razumevanje vodenja še vedno pomanjkljivo.