Delodajalci danes pri zaposlovanju mladih, ki prvič vstopajo na trg dela, ne upoštevajo le šolskega uspeha, ampak tudi druge, manj merljive, lastnosti. Z naraščanjem števila ljudi z visokošolsko izobrazbo ta sama po sebi ne zagotavlja več dela po opravljenem šolanju, s čimer se krepi pomen raznovrstnosti.