Trajnost je v zadnjem času v središču številnih razprav in prav je tako. Naša sedanja dejanja in odločitve imajo namreč dolgoročne posledice. Zato je nujno ustrezno strateško ukrepanje, če želimo prihodnjim generacijam zagotoviti boljšo prihodnost. K temu lahko veliko doprinese tudi menedžment človeških virov.  

Izvedeli boste: Zakaj nas v trajnostni HRM silijo demografske spremembe? Zakaj na trajnostni HRM ne smemo gledati (samo) skozi finance? Kateri so razlogi in koristi upoštevanja trajnostnega HRM?