Vsi poznamo rek »nauči se, kar se lahko/moraš/zmoreš do 25. leta, ker potem sledi počasen zaton pomnjenja«. Da to ni tako, da je pridobivanje in uporaba novih znanj vseživljenjski proces, ki je v veliki meri odvisen od naše motivacije za pridobivanje in kreativno raziskovanje novih znanj, nam znanost o možganih oziroma nevroznanost kaže že desetletja z dognanji, ki kažejo nenehno spreminjanje možganov v sodelovanju z okoliščinami.2

Zadnjih 50 let je termin »plastičnost možganov« postal sinonim za prilagodljivost in moč, kjer so ti na kontinuumu dveh pomembnih lastnosti. Z njihovo pomočjo se ljudje nenehno učimo, pomnimo in uporabljamo shranjene informacije v neštetih socialnih interakcijah. Hkrati morajo ohranjati dovolj prilagodljivosti, da shranijo novo informacijo, medtem ko prilagajajo tisto že naučeno. Nevronska plastičnost je lastnost nevronov, da nastajajo, rastejo in se povezujejo glede na izkušnje.1

Aktivacija in organizacija naše najmlajše možganske tvorbe – prefrontalni korteks kaže, da je ta masa sposobna nenehnih sprememb in prilagajanja na naše spreminjajoče se okolje delovnih potreb in zahtev. To pomeni, da so naši možgani sposobni večje in hitrejše funkcionalne reorganizacije, kot smo si kdaj lahko predstavljali. Naša sposobnost učenja novih sposobnosti in informacij skozi življenje je dokaz, da so se naši možgani sposobni spreminjati celo življenje.5

Dve kategoriji pomnjenja

Učenje, raziskovanje in izobraževanje so vedenja z jasnim ciljem – pridobivanju in hranjenju informacij. Tukaj je ključen človeški spomin, ki je opisovan, kot nekakšno skladišče slik, čustev ter informacij, pridobljenih med našim vsakdanom. Ljudje imamo dve primarni kategoriji pomnjenja - eksplicitni in implicitni (nezavedni) spomin. V službi smo odvisni predvsem od eksplicitnega spomina in njegovih lastnosti, da prepoznava obraze, pravila vedenja, zaznava novosti, pomni dejstva in koncepte ter shrani dogodke in naše izkušnje ob teh. Na drugi strani imamo implicitni spomin, kjer pa so hranjena naša senzorna, čustvena zaznavanja in spomini delovnih procesov.