Prispevek obravnava nekatere izzive in možnosti uporabe umetne inteligence (UI) v delovnem okolju, zlasti z vidika vpliva UI na temeljne pravice delavcev in tveganj, povezanih s pristranskostjo, dehumanizacijo, preseženim nadzorom in obdelavo velike količine osebnih podatkov.

Izvedeli boste:
Kako se ureja zakonodaja na področju uporabe UI v delovnih okoljih?
Kje je meja pri uporabi UI za nadzor nad zaposlenimi?
Kako zaposlovati s pomočjo UI, da do kandidatov ne bo diskriminatorna?