O pomembnosti zdravja zaposlenih se govori že dolgo, v zadnjih letih pa podjetja temu primerno namenjajo tudi ustrezna sredstva za izvedbo želenih sprememb. Microsoft je tako za svoje zaposlene zgradil kar lastno kliniko z lekarno na kampusu v ameriškem Redmondu ter s tem kar 40.000 ljudem omogočil hitrejši in lažji dostop do zdravstvene oskrbe takoj, ko se pojavijo prvi znaki bolezni. V času, ko se morajo podjetja boriti za kadre, je dobra politika skrbi za zdravje na delovnem mestu lahko pomemben dejavnik pri privabljanju novih zaposlenih. Ne glede na vse pa so zdravi in produktivni zaposleni temelj za ekonomski uspeh podjetja, ki pozitivno vpliva na celotno stanje naše družbe.

Programi za promocijo zdravja na delovnem mestu niso nič novega, so se pa v zadnjih nekaj letih močno spremenili in danes presegajo predavanja o zdravi prehrani in zakonsko predpisane obdobne zdravstvene preglede. Samo zdravi in zadovoljni zaposleni lahko dobro opravljajo svoje delo in redno prihajajo na delovno mesto, kar rezultira v povečani produktivnosti in bolj pozitivni kulturi podjetja.