Verjamem, da lahko vsak izmed nas, če ima le željo kaj spremeniti na bolje, hitro najde vsaj eno stvar v svojem delovnem okolju ali procesu, ki bi jo lahko izboljšal. Da jo dejansko bo, mora biti za to motiviran, hkrati mora biti vzpostavljena sistemska podpora kulturi inovativnosti. K tej spadajo tudi konkretne fizične možnosti oddajanja in presojanja predlogov. Torej: imam idejo, kaj naj zdaj storim z njo? Zaposlenemu moramo ponuditi jasen odgovor na to vprašanje.

Kot jeklarji smo inovativni že po naravi svojega dela, saj jeklarska industrija zahteva stalen napredek. Naši razvojni oddelki vlagajo veliko energije in znanja v razvoj novih jekel, z novimi lastnostmi in možnostmi uporabe, za kar redno prejemamo tudi nagrade za inovacije. A ta strokovna inovativna plat je le en del potenciala podjetja. Drugi del inovacijskega potenciala so vsi naši zaposleni. Tisti, ki opravljajo neko delo, svoje delo tudi najbolje poznajo in lahko predlagajo drobne, a dragocene spremembe na bolje.

Vsak lahko prispeva v mozaik stalnih izboljšav – k boljšemu poslovnemu ali proizvodnemu procesu, izboljšanju delovnega okolja, sodelovanja med oddelki in organizacije dela, boljši kakovosti izdelkov, večji izkoriščenosti strojev in naprav, bolj varnemu delu ali pa k prihrankom pri materialu, času, surovinah in energiji. Torej, izboljšave so možne tako v proizvodnih obratih kot v skupnih službah.

Z novimi digitalnimi kanali smo naredili inovacijsko kulturo bolj dostopno in po meri mladih.