KAKO SPODBUJATI NOVO KULTURO DELA

FLEKSIBILNO DELO ZA NAŠE PODJETJE NI NOVOST. NAŠA KULTURA TEMELJI NA ZAUPANJU IN PRILAGODLJIVOSTI, KI STA BILA VEDNO DEL IZKUŠENJ NAŠIH ZAPOSLENIH. OD ZAČETKA PANDEMIJE SMO DELOVALI V FLEKSIBILNEM DELOVNEM OKOLJU, KJER SO SE NEKATERI ZAPOSLENI ODLOČALI ZA PRIHOD V PISARNO (KO SO REGULATIVE TO DOPUŠČALE), DRUGI ZA DELO NA DALJAVO. DOKAZALI SMO, DA JE BILA TO IZVEDLJIVA MOŽNOS IN DA SMO BILI TAKO PRODUKTIVNI KOT VEDNO.

Polona Novak Maljkovič

Facebook
LinkedIn

Novi hibridni in prilagodljiv delovni koncept na novo definira delovno kulturo. Fleksibilno delovno mesto, kot ga modeliramo pri nas (v povprečju spodbujamo prisotnost v pisarni dva dni na teden), pomeni predvsem pozornost področjem, kot so zavzetost zaposlenih in odnos med njimi, ter vplivu modela na naše stranke, ki morajo vedno ostati v središču naše pozornosti.

V ospredje postavljamo rezultate, ki vodijo in navdihujejo, zaposleni pa imajo možnost izbire, kako in kje bodo delali: lahko pridejo v pisarno zaradi razvijanja in ohranjanja odnosov, timskega sodelovanja in inoviranja, delajo na daljavo, ali izberejo kombinacijo obeh. Tako ustvarjamo dnevno dinamiko, ki izhaja iz individualnih potreb, integriranih s potrebami lastne ekipe in potrebami strank.

7 smernic za razvoj nove delovne kulture

1. Stranka je vedno prva: izbira oblike dela nikoline sme vplivati na zadovoljstvo strank. Cilj je vedno najti nove načine, še bolj prilagodljive, za boljše storitve strank.
2. Osebno ravnovesje: omogočamo ljudem...