Pomen in vloga kadrovske službe sta že nekaj časa veliko več od klasičnega opravljanja administrativnih nalog vezanih na delovno pravo in urejanje personalnih map zaposlenih. Njena vloga je vse pomembnejša, kompleksnejša in zahtevnejša, saj je odgovorna in zadolžena za področja, ki so vezana na iskanje novih kompetentnih zaposlenih, spremljanje napredka zaposlenih in spodbujanje k osebni in strokovni rasti na delovnem mestu.

Vir: Pexels

Kadrovska služba tako spreminja v smer strateškega planiranja in razvoja zaposlenih. Odgovarjati mora na poslovne potrebe podjetja, rast, inovacije in podjetju prinašati dodane vrednosti. To delo in odgovornost sta ji naložena poleg ostalih nalog, povezanih z upravljanjem in vzdrževanjem podatkov ter dokumentov, ki jih mora vsak poslovni subjekt spremljati in voditi. Dober primer je npr. priprava poročil vezanih na delovne procese za interno in/ali eksterno rabo oz. neposredna komunikacija z državnimi portali za hitro izmenjavo dokumentov vezanih na delovno zakonodajo. Slednja prednost se je izkazala za zelo učinkovito zlasti v zadnjem letu, ko smo praktično iz dneva v dan priča precej pestri dinamiki sprememb na področju delovne zakonodaje (povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, minimalna plača, krizni dodatek, kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, nadomestila za bolniške odsotnosti, subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa, ipd.)

Kaj vse nam omogoča vzpostavitev HRM sistemov? 

Ker večina kadrovikov še vedno porabi 90 % čas za administrativne naloge, je digitalizacija HR procesov ključna. Z uporabo sodobnih digitalnih orodij ali aplikacij, so kadrovniki razbremenjeni prekladanja papirjev in urejanja Excelovih tabel. Lahko opustijo pisanje pomembnih datumov in rokov v koledar. Ni jim potrebno biti notranji »nadzorniki« in preverjati ali so se sodelavci registrirali, ko so začeli z delom v pisarni, terenu ali od doma, ali so vnesli potni nalog za službeno pot, ali so prinesli bolniški list, kdaj bodo šli na letni dopust, ali imajo vsi zaposleni ustrezno obračunane nadure ali viške ur, ali je pripravljen plan izobraževanja in letnih razgovorov in še kaj bi se našlo. Zaposleni v kadrovskem oddelku so strokovnjaki, ki naj bi svoj čas primarno namenili delu s kadri.

HRM sistem omogoča enkraten vnos podatkov, ki se jih uporablja za različna področja – od notranjih obravnav in analiz do posredovanja zunanjim državnim inštitucijam. Spletna HRM aplikacija poskrbi, da je uporabnik opozorjen, kdaj potečejo pomembni roki, naloge se porazdelijo na vodje in zaposlene. Kadrovski menedžment kot odgovorna služba poskrbi le, da so dejavnosti pravočasno izpeljane. Produktivnost zaposlenih v kadrovski službi se s tem poveča.

Kadrovska služba je srce podjetja. Da kadrovski management lahko dela hitro in učinkovito, potrebuje sodoben HRM sistem, ki uporabnika vodi k enostavnim načinom vnašanja, vzdrževanja, upravljanja in vodenja podatkov v njem.

Kakšne sistemske rešitve za optimizacijo dela kadrovske službe lahko najdete na trgu?

Podjetje Četrta pot d. o. o. iz Kranja podjetjem ponuja kombinacijo spletnih rešitev za digitalizacijo HRM procesov v kombinaciji z registracijo in evidenco delovnega časa ter kontrolo dostopa, ki nastopajo pod imenom KADRIS 4 Cloud. Poleg osnovne kadrovske evidence nudi tudi samopostrežni portal za zaposlene in vodje, širši spekter kadrovskih programskih rešitev, kot je vmesnik eHRS (eVEM) za neposredno komunikacijo z državnimi portali glede zaposlitvenih obrazcev in bolniških listov, načrtovanje in izvedba letnih razgovorov in izobraževanj ter priprava vseh teh podatkov za izračun plače.

Posebnost poslovnih programskih rešitev KADRIS 4 Cloud je v tem, da gre za platformo v oblaku, kar za uporabnika pomeni, da za varnost postavitve in infrastrukturo poskrbijo njihovi strokovnjaki, uporabnik se odloča samo o vsebini programske rešitve. Naročnik pridobi možnost izbire med najbolj priljubljenimi moduli za upravljanje človeškega kapitala, ki jih potrebuje v hitro spreminjajočem delovnem okolju. Glede na podatke številnih raziskav o delu trga, bo kot kaže hibridni način dela v pisarni in izven delovnega mesta ostal naša stalnica tudi v prihodnosti.

Katere so torej vse prednosti, ki jih ponuja KADRIS 4 Cloud?

Optimizacija procesov dela in kadrovske službe

Zaposleni sami dostopajo do svojih podatkov, kar omogoča kadrovski službi, da svoje aktivnosti osredotoči na razvoj kadrov v skladu s strategijo podjetja. Avtomatizirani izračuni in komunikacija prek ene platforme prihrani čas, izboljša produktivnost in komunikacijo med zaposlenimi ne glede na lokacijo dela (pisarna, delo od doma, teren).

Preglednost in kontrola podatkov na enem mestu

Vsi relevantni kadrovski dokumenti, vključno z registracijo in evidenco delovnega časa, so na enotni platformi in na voljo vsem zaposlenim glede na vloge uporabnika (vodja, zaposleni, HR). Množica podatkov se na klik spremeni v grafikone in poročila za interno in/ali eksterno rabo.

Oblačna tehnologija, spletna aplikacija, sodoben GUI

Naročniško razmerje uporabe poslovnih programskih rešitev brez investicij v strežniško infrastrukturo omogoča, da se uporabnik spozna z novo aplikacijo in programskim paketom preko video vsebin in nazornih trikov, kar omogoča hitrejše in učinkovitejše uvajanje.

Ažurnost in skladnost z zakonodajo in GDPR

Četrta pot ima vse svoje rešitve certificirane po ISO 27001 in ISO 27018, kar zagotavlja najvišjo stopnjo varovanja informacij in hkrati skladne z zakonodajo in njenimi dopolnitvami. 

Predlagamo vam, da si ogledate spletno stran z opisi rešitev KADRIS 4 Cloud podjetja Četrta pot.

Več o oblačni tehnologiji in kako z digitalizacijo HRM procesov uredite kaos pri vsakodnevnem obvladovanju podatkov o zaposlenih lahko izveste na prihajajočem brezplačnem spletnem dogodku v obliki okrogle mize. Gostili bodo HR strokovnjakinjo Majo Strajnar iz podjetja Bayer d.o.o., izvršnega direktorja Urbana Rozina iz podjetja Četrta pot in pedagoga za motnje vedenja in osebnosti Marka Juhanta. Pogovarjali se bodo o izzivih na področju HR procesov, uporabnosti spletnih aplikacij in odnosih oz. zaupanjem med vodjo in zaposlenimi v digitalnem ekosistemu, ki postaja naše novo delo

Dogodek bo na sporedu v četrtek, 15. aprila 2021 ob 13:00 uri. Prijavite se ».