Angažiranost zaposlenih se vse bolj uveljavlja kot ključni dejavnik sodobnih strategij vodenja in razvoja kadrov. To področje je pridobilo izjemno pozornost, tako med akademiki kot v industriji, saj je med redkimi privabilo obsežno zanimanje. Razlog za to množično prevzetost bi lahko bil v tem, da je koncept angažiranosti zelo priljubljen, vendar pa pogosto ostaja pomanjkljivo opredeljen.

Izvedeli boste:
Kako vključenost vpliva na zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih?
Kako s povečanjem zavzetosti povečati vključenost zaposlenih?
Konkretni nasveti za povečanje zavzetosti zaposlenih.

Pomembno je, da organizacije razumejo in povečujejo zavzetost svojih sodelavcev. To zahteva poglobljeno preučevanje elementov, ki najbolj prispevajo k njihovi motivaciji in vključenosti v podjetniški kontekst. Cilj tovrstnih raziskav je razviti delovno okolje in vzdušje, ki podpirata večjo aktivnost zaposlenih. 

Slika je simbolična. Foto: Freepik

Izboljšanje delovnega prostora je možno s poudarkom na večjem sodelovanju zaposlenih pri odločanju, nudenju avtonomije, vzpostavitvi zaupanja, zagotavljanju varnega okolja, krepitvi ekipnega duha, podpori, pravičnosti, povratnih informacijah ter priložnostih za razvoj na osebni in strokovni ravni. Podjetja lahko za te namene uporabijo različne metode, vključno z anketami o zadovoljstvu, sistemi za merjenje uspešnosti, programi za razvoj vodstvenih veščin, timbildingi, mentorstvom in coachingom. Predanost vodstva za povečanje angažiranosti svojih ekip je za to nujna.

Na kaj vse vpliva zavzetost zaposlenih

Študija, ki jo je izvedel Gallup leta 2017 in se osredotoča na globalno zavzetost zaposlenih, razkriva veliko empiričnih dokazov o prednostih visoke ravni zavzetosti. Analiza 50.000 podjetij iz 45 držav razkriva učinke visoke zavzetosti. Primerjava podjetij z najvišjo zavzetostjo s tistimi z najnižjo je dala različne rezultate. 

Če raven zavzetosti iz Gallupove raziskave prevedemo v ekipo desetih ljudi, bi trije prispevali k uspehu, pet bi ostalo pasivnih, dva pa bi delovala proti skupnim ciljem.

Zavzeti zaposleni prinašajo številne prednosti, kot so 10-odstotno povečanje zadovoljstva strank, 17-odstotno rast produktivnosti, 20-odstotno rast prodaje in 21-odstotno povečanje splošne učinkovitosti. Po drugi strani pa nizka zavzetost vodi v 41-odstotno povečanje odsotnosti, 59-odstotno rast fluktuacije zaposlenih, 58-odstotno povišanje števila nesreč na delu in 40-odstotno povečanje števila pritožb strank. Ti rezultati poudarjajo pomen ohranjanja visoke ravni zavzetosti za boljše rezultate in manj negativnih posledic.

Gallupove raziskave o vključenosti delavcev v ZDA kažejo, da je 32 % delavcev zavzetih, 50 % pasivnih, 18 % pa aktivno nezavzetih. Če to prevedemo v ekipo desetih ljudi, bi trije prispevali k uspehu, pet bi ostalo pasivnih, dva pa bi delovala proti skupnim ciljem. Razvidno je, kako težko je v takšnih razmerah doseči cilje in koliko lažje bi bilo, če bi vsi sodelovali za skupno vizijo.

Katerih imate več: zvezd, kimavcev, cinikov ali žrtev?

Različnost vključenosti zaposlenih v podjetju se kaže skozi njihovo zaznavanje, navdušenje in zavezanost poslovnemu okolju. Delavci, ki so aktivno vključeni, čutijo, da so cenjeni, sposobni in zaupanja vredni. Ti posamezniki so globoko vpeti in čustveno povezani s svojim delom, kar vodi v visoko stopnjo entuziazma in prizadevnosti.

Delavci so lahko glede na svoje vedenje in aktivnost razvrščeni med zvezde, kimavce, žrtve in cinike.