Prikazujemo sodelovanje dveh izobraževalnih ustanov s področja multimedijske produkcije z organizacijami na enakem področju. S sodelovanjem poskušamo zagotoviti, da študenti dosežejo svoje želje in cilje, izobraževalna ustanova kar najboljše rezultate, organizacije pa kakovostne kadre, in si s tem omogočijo perspektivo in poslovno korist.

Kot vse izobraževalne ustanove, katerih študenti so iskani v praksi, se srečamo z vprašanjem: Kako zagotoviti, da se ne bi študenti v celoti prehitro posvetili delu v praksi in zanemarili dela v šoli ali celo prekinili šolanja?

Značilnosti študija multimedijske produkcije

(Multi)medijska produkcija je področje, ki je v zadnjih letih doživelo izjemno hiter razvoj, ki se z razvojem novih, predvsem mobilnih tehnologij, še vedno intenzivno nadaljuje.6 Področje potrebuje veliko kadrov, v veliki večini mlajših, ki so običajno zahtevni poznavalci in uporabniki multimedijskih izdelkov in storitev. Izobraževalne ustanove, ki delujemo na tem področju, imamo nalogo, da zagotavljamo gospodarstvu ustrezen kader, in priložnost, da študentom zagotovimo zanimiv študij, prakso in delo.5

V multimedijski produkciji se študenti lahko zelo hitro vključijo v projekte in tudi redno delo na različnih nalogah in stopnjah zahtevnosti. S študijem študenti nadgradijo znanja in veščine, kar jim omogoča opravljanje vedno zahtevnejših nalog in pridobivanje ustreznih kompetenc. Študenti praviloma delajo na projektih za plačilo, saj je to dokaz, da imajo ustrezne kompetence za določena dela, ki so tudi zanimiva za uporabnike. To delo se jim prizna tudi kot praktično izobraževanje.

Zato je treba zagotoviti tesno sodelovanje izobraževalnih ustanov in organizacij ter pripraviti za vsakega študenta usklajen in optimiziran načrt študija in dela, da študent zaradi prevelike angažiranosti v poslu ne preneha s študijem ali da na drugi strani zaradi študija ne izgubi zaposlitvene ali celo poklicne priložnosti.

Interes in strategija IAM in organizacij je, da šola ponuja več izbirnih področij, kar omogoča, da v skladu z načelom personifikacije izobraževanja študenti izberejo njim in organizacijam najbolj zanimivo področje in tematike. Zanimiva možnost za študij in delo v praksi ter dober zaslužek je velik motiv za mlade.

Na začetku je treba omeniti, da šola ne izvaja nobenih produkcijskih komercialnih aktivnosti, ker bi s tem postala nelojalna konkurenca organizacijam iz okolja, pogosto pa v takih primerih nastanejo težave pri avtorstvu in (ne)plačevanju dela študentov. Našli smo tudi več možnih rešitev za nagrajevanje dela študentov, pri čemer dosledno upoštevamo pravilo, da študenti ne smejo biti cenena delovna sila, upoštevamo pa tudi avtorsko zakonodajo, saj gre za eno od temeljnih zahtev za delo na področju multimedijske produkcije. Le v začetni fazi in tisti študenti, ki nimajo ustreznega znanja, se opravlja brezplačno praktično izobraževanje s ciljem, da se čim prej usposobijo za opravljanje plačanih del v stroki.

Usmerjanje študentov v prakso

Študij (multi)medijske produkcije je zasnovan kompetenčno, kar pomeni, da ni mogoč in smiseln brez dela na konkretnih primerih v praksi. Na sliki 1 je prikazano, kako študenti pridobivajo kompetence v izobraževalnem procesu.