Čeprav se zdi, da gre pri »vojni za talente« za nov koncept, ta izvira iz študije McKinsey & Company iz leta 1997. Avtorji so že takrat ugotovili, da lahko pomanjkanje talentov vpliva na uspešnost podjetij in jih pozvali, naj se osredotočijo na strategije zaposlovanja, ohranjanja in razvoja zaposlenih.

Ko se je gospodarstvo v naslednjih nekaj letih upočasnilo, so se zdeli izzivi talentov stvar preteklosti. Današnje okolje pa jasno kaže, da to še zdaleč ni res. Vojna za talente se nadaljuje in je posledica številnih kompleksnih dejavnikov, ki jih je pandemija še zaostrila.

Kaj lahko storimo, da se pripravimo na prihodnost? Poglejmo nekaj trendov in predlogov.

Številni avtorji opisujejo trende, ki pa niso več trendi, temveč so že v celoti ali delno tudi dejansko implementirani in jih lahko imenujemo trenutna praksa.

Tehnologija s človeško noto

V času pandemije so bile kadrovske službe postavljene pred izziv, kako izvesti postopke zaposlovanja čim bolj digitalno. Zahvaljujoč tehnološkim rešitvam je na voljo vedno več orodij, s katerimi pritegnemo kandidate, jih vrednotimo in testiramo.

Blagovna znamka delodajalca

V času pomanjkanja delovne sile je pomembno, da podjetje izkoristi priložnosti, ki jih ponuja blagovna znamka delodajalca.