Na področju digitalizacije smo skoraj vsak dan priča novim, učinkovitejšim in uporabniku prijaznim rešitvam. V nadaljevanju bomo obravnavali nekatere rešitve, ki so v svetu že na voljo, in nove trende, ki jih lahko pričakujemo na področju digitalizacije kadrovskih procesov v letu 2024.

Izvedeli boste:
Zakaj se boste v prihodnje zanašali na UI orodja za upravljanje s kadri?
Katere so ključne zahteve za varnost podatkov?
Kako bomo sodelovali ljudje in roboti?

V zadnjih letih je umetna inteligenca (UI) odločno posegla v številne sektorje, vključno s kadrovskimi službami. Pri izboru kandidatov podjetja vedno pogosteje uporabljajo UI. Kandidati v prijavnem postopku sodelujejo z videoposnetki, na katerih odgovarjajo na vprašanja delodajalca. UI nato posnetke analizira ter glede na ritem govora, obrazno mimiko in besedni zaklad izbere najustreznejšega. 

V takih postopkih izbire pisni življenjepisi in motivacijska pisma niso več ključnega pomena. Uporaba UI v procesu zaposlovanja omogoča presojo velikega števila kandidatov. Oddelki kadrovske službe se bodo vse bolj zanašali na UI in avtomatizacijo za poenostavitev tudi drugih kadrovskih procesov.

Ne le pri zaposlovanju, UI je ključna tudi pri analizi kadrovskih podatkov. Sodobni programi za kadrovske evidence z uporabo UI lahko analizirajo številne podatke o zaposlenih: 

S temi informacijami lahko kadrovski oddelki bolj ciljno in učinkoviteje usmerjajo svoje napore za izboljšanje delovne uspešnosti in zadovoljstva zaposlenih. Na podlagi vseh pridobljenih podatkov kadrovski oddelki izkoristijo moč analitike za oblikovanje in izvajanje strategij. Ne zanašajo se več samo na intuicijo ali pretekle prakse, ampak uporabljajo podatkovne analize za boljše odločitve in optimizacijo procesov. UI pomaga prepoznavati talente in s tem omogoča boljšo izkoriščenost potencialov zaposlenih.

E-podpisovanje - rešitev ali še večje težave?

V procesu zaposlovanja zakonodaja predvideva številne dokumente. Večinoma še vedno nastajajo, se izmenjujejo in hranijo v papirni obliki v personalnih mapah. To prinaša veliko tveganje za napake, zahteva veliko časa in omogoča več manipulacije, npr. pri prilagajanju datuma nastanka in vročanja dokumenta. 

Elektronska priprava, urejanje, vročanje, deljenje in podpisovanje dokumentov bo postalo standard za obvladovanje dokumentov v kadrovskih službah. Prinaša namreč večjo učinkovitost, varnost in transparentnost v procesu obdelave dokumentov.

Na podlagi vseh pridobljenih podatkov kadrovski oddelki izkoristijo moč analitike za oblikovanje in izvajanje strategij. Ne zanašajo se več samo na intuicijo ali pretekle prakse, ampak uporabljajo podatkovne analize za boljše odločitve in optimizacijo procesov.

Čeprav e-urejanje ponuja številne prednosti, njegovo širšo uporabo v kadrovskih službah ovirata dve ključni težavi:

  1. nepoznavanje možnosti uporabe certificiranih rešitev, ki zagotavljajo varnost in integriteto elektronskih dokumentov, in
  2. premajhna razširjenost kvalificiranega digitalnega podpisa.

Vendar se to spreminja. Uvedba nove osebne izkaznice s kvalificiranim digitalnim potrdilom bo povečala dostopnost in uporabo kvalificiranih digitalnih podpisov.

E-dokumenti, ki so podpisani digitalno, vedno prikažejo natančen čas podpisa in omogočajo pregled njegove veljavnosti. Revizijska sled, ki je mogoča le pri elektronskem poslovanju, pa zagotavlja spremljanje vpogledov in zgodovino sprememb dokumenta.