Obeti delodajalcev glede gibanja zaposlenosti v prvi polovici leta 2024 so pozitivni. V raziskavi Napovednik zaposlovanja, ki jo je opravil Zavod RS za zaposlovanje, napovedujejo 2,0-odstotno rast števila zaposlenih in predvidevajo približno 34.500 zaposlitev, pri čemer še naprej ostajajo strukturna neskladja na trgu dela. Tokrat napovedana rast je nekoliko nižja kot spomladi 2023, ko je znašala 2,7 % za drugo polovico leta 2023. Katere strategije zaposlovanja ubirajo delodajalci?

Med poklice, pri katerih imajo delodajalci najpogosteje težave pri iskanju ustreznih sodelavcev, se uvrščajo kuharji, orodjarji in natakarji. Težave pri iskanju kandidatov po mnenju delodajalcev v največji meri izhajajo iz problematike pomanjkanja kadra na trgu dela, kažejo rezultati najnovejše raziskave Napovednik zaposlovanja, v kateri je oktobra in novembra 2023 sodelovalo več kot 3.000 delodajalcev z desetimi ali več zaposlenimi iz vse Slovenije.

S pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se je v preteklega pol leta soočala več kot polovica delodajalcev (53,1 %). Velika podjetja so se s pomanjkanjem ustreznih kandidatov soočala najpogosteje, to je v več kot 80 %.  Raziskava Zavoda za zapslovanje še kaže, da v prihodnje težave z iskanjem kadra pričakuje dobra polovica delodajalcev (52,2 %). Največ (več kot 60 %) težav pri zaposlovanju pričakujejo v dejavnostih gostinstva, zdravstva in socialnega varstva ter izobraževanja. 

Ključni izsledki raziskave Zavoda RS za zaposlovanje


Pozitivni obeti za zaposlovanje: Delodajalci napovedujejo 20-odstotno rast števila zaposlenih, s približno 345 tisoč zaposlitvami v prihodnjih mesecih.
Najbolj iskani poklici: Med najbolj iskanimi poklici so vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, varilci, prodajalci, poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu, skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo.
Pomanjkanje ustreznih kandidatov: Več kot polovica delodajalcev se sooča s pomanjkanjem ustreznih kandidatov, pri čemer so se velika podjetja s tem soočala v več kot 80% primerov.


Dejavnosti z največjimi težavami pri iskanju kadra: Posebno težavo pri iskanju kadra imajo sektorji gostinstva, zdravstva in socialnega varstva ter izobraževanja.
Strategije za premagovanje pomanjkanja kadra: Delodajalci uporabljajo različne strategije, kot so podaljšanje postopkov zaposlovanja, iskanje delavcev v tujini, sprememba pogojev glede izobrazbe in izkušenj ter ponudba višjih plač ali drugih bonitet.
Prihodnje napovedi in izzivi: Kljub trenutnim pozitivnim obetom, več kot polovica delodajalcev pričakuje težave pri iskanju kadra v prihodnje, zlasti v sektorjih gostinstva, zdravstva in izobraževanja.

Razlogi za pomanjkanje kadra po poklicih in strategije zaposlovanja

Delodajalci so navedli ključne razloge za težave pri iskanju kadra za prosta delovna mesta po posameznih poklicih:

Polovica delodajalcev (50,9 %), ki je imela težave z zaposlovanjem določenih kadrov, navaja, da je morala podaljšati postopke zaposlovanja, 34,4 % delodajalcev ni na razpisana delovna mesta nikogar zaposlilo, slaba tretjina je iskala delavce v tujini (29,9 %), petina (20,0 %) pa je z namenom blaženja težav pri iskanju novih kadrov spremenila, razširila oz. omilila pogoje glede izobrazbe, izkušenj in drugih znanj. 

Višjo plačo ali/in druge bonitete je ponudilo 11,7 % delodajalcev, 4,5 % delodajalcev pa se je odločilo za najemanje delavcev pri agencijah za zaposlovanje.

Preberite tudi članek, kako izboljšati zadržanje talentov v podjetju.

Kako se delodajalci odzivajo na težave pri iskanju kadra? 

Podaljševanje postopkov zaposlovanja je najbolj razširjen učinek pomanjkanja ustreznega kadra, ki je še posebej izrazit med delodajalci informacijske in komunikacijske dejavnosti, sledijo dejavnosti poslovanja z nepremičninami ter finančne in zavarovalniške dejavnosti. Posledica neustreznosti kandidatov v obliki odločitve delodajalcev, da ne bodo zaposlili nikogar, je najpogostejša v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, sledijo ji finančne in zavarovalniške dejavnosti ter zdravstvo in socialno varstvo. 

Najpogosteje delavce v tujini iščejo delodajalci gradbeništva ter delodajalci iz prometa in skladiščenja. Spremembo pogojev glede izobrazbe, izkušenj ter drugih znanj najpogosteje omenjajo delodajalci iz dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter delodajalci iz dejavnosti izobraževanja.

Višjo plačo oziroma druge bonitete so delodajalci najpogosteje ponudili v finančni in zavarovalniški dejavnosti, v gostinstvu ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih, najemanja delavcev pri agencijah za zaposlovanje pa se lotevajo predvsem delodajalci iz oskrbe z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja ter delodajalci iz predelovalnih dejavnosti.

Vpliv pomanjkanja delavcev na poslovanje podjetij ali organizacij

Pomanjkanje ustreznih kadrov je najpogosteje privedlo do nadurnega dela, ki so ga delodajalci s težavami pri zaposlovanju uporabili v 43,2 % primerov. 

Slaba četrtina delodajalcev (23,6 %), ki je imela težave z iskanjem kandidatov za prosta delovna mesta, je problematiko iskanja ustreznega kadra reševala s prenašanjem dela na zunanje izvajalce (outsourcing), dobra petina (21,7 %) jih je za ta delovna mesta (pre)usposobila že zaposlene, 19,9 % delodajalcev pa je zaradi težav s kadrovanjem moralo zavrniti naročila.

Preberite tudi članek, kako lahko s kadrovsko analitiko bolje načrtujete vaše potrebe po kadrih.

17,0 % delodajalcev je moralo zmanjšati obseg proizvodnje ali storitev, 10,8 % jih je časovno odložilo načrtovano širitev, 0,5 % delodajalcev pa je proizvodnjo preselilo v tujino. Za 11,2 % anketiranih delodajalcev pomanjkanje ustreznega kadra ni imelo vpliva na poslovanje.

Pomanjkanje delovne sile ne dopušča rasti

Pomanjkanje kadra vse bolj vpliva tudi na gospodarsko rast. Ta se po navedbah Urada za makroekonomske raziskave (Umar) letos umirja. Veliko pomanjkanje delovne sile tudi v prihodnjih dveh letih ne bo dopuščalo vidnejše rasti zaposlenosti, še napoveduje Umar. 

Podobno o nižanju števila objavljenih prostih delovnih mest govorijo tudi podatki Zavoda za zaposlovanje. 

Glede na odgovore delodajalcev predvidevajo, da bodo v prihodnjih 6 mesecih skupaj iskali 34.516 delavcev. Načrti se nanašajo na iskanje delavcev zaradi:

Imate na vidiku upokojitve in boste morali poiskati nove sodelavce? Preverite v tem članku, če ste delodajalec po meri mladih.

Delodajalci so sicer od začetka leta do konca novembra Zavodu sporočili 154.057 prostih delovnih mest, 4,5 % manj kot lani v tem času.