KAKŠNIH DELOVNIH MEST SI ŽELIJO DIGITALNI DOMORODCI

DR. DARIJA ALEKSIĆ, članica Katedre za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Facebook
LinkedIn

Digitalizacija je zaznamovala razvoj nove generacije, tako imenovanih digitalnih domorodcev, generacije Y oziroma milenijcev. Raziskave kažejo, da imajo digitalni domorodci unikatne vrednote in pričakovanja glede dela, ki se jim je treba prilagoditi, saj pripadniki te generacije nimajo težav z menjavo službe, če ta ni skladna z njihovimi pričakovanji. Namen prispevka je predstaviti ključna pričakovanja digitalnih domorodcev glede in predloge, kako se lahko organizacije prilagodijo tej talentirani, a zahtevni generaciji.   

Digitalni domorodci trenutno predstavljajo približno četrtino svetovnega prebivalstva, napovedi pa kažejo, da bodo leta 2025 predstavljali kar 75 % svetovne delovne sile.1 Veljajo za najhitreje rastočo delovno silo, ki s svojim vstopom na trg delovne sile prinaša številne spremembe. Njihove unikatne vrednote, odnos do dela in kariernega razvoja ter tehnološke spretnosti bodo namreč pomembno zaznamovale razvoj delovnih mest in organizacij v 21. stoletju.

Za digitalne domorodce stereotipno velja, da so egocentrični individualisti, ki imajo pozitivno samopodobo in so prepričani v svoje sposobnosti. Veljajo za najbolj ozaveščeno in izobraženo generacijo vseh časov, ki uživa veliko starševsko podporo. Starši jim dajejo občutek, da so posebni in da lahko dosežejo vse, kar si zadajo. Posledično so zelo samozavestni, optimistični in prepričani, da je vse mogoče. Odraščali so v okolju, v katerem so bili deležni številnih (pozitivnih) povratnih informacij, pohval in usmeritev; in v delovnem okolju