Digitalizacija je zaznamovala razvoj nove generacije, tako imenovanih digitalnih domorodcev, generacije Y oziroma milenijcev. Raziskave kažejo, da imajo digitalni domorodci unikatne vrednote in pričakovanja glede dela, ki se jim je treba prilagoditi, saj pripadniki te generacije nimajo težav z menjavo službe, če ta ni skladna z njihovimi pričakovanji. Namen prispevka je predstaviti ključna pričakovanja digitalnih domorodcev in predloge, kako se lahko organizacije prilagodijo tej talentirani, a zahtevni generaciji.

Digitalni domorodci trenutno predstavljajo približno četrtino svetovnega prebivalstva, napovedi pa kažejo, da bodo leta 2025 predstavljali kar 75 % svetovne delovne sile.1 Veljajo za najhitreje rastočo delovno silo, ki s svojim vstopom na trg delovne sile prinaša številne spremembe. Njihove unikatne vrednote, odnos do dela in kariernega razvoja ter tehnološke spretnosti bodo namreč pomembno zaznamovale razvoj delovnih mest in organizacij v 21. stoletju.

Za digitalne domorodce stereotipno velja, da so egocentrični individualisti, ki imajo pozitivno samopodobo in so prepričani v svoje sposobnosti. Veljajo za najbolj ozaveščeno in izobraženo generacijo vseh časov, ki uživa veliko starševsko podporo. Starši jim dajejo občutek, da so posebni in da lahko dosežejo vse, kar si zadajo. Posledično so zelo samozavestni, optimistični in prepričani, da je vse mogoče. Odraščali so v okolju, v katerem so bili deležni številnih (pozitivnih) povratnih informacij, pohval in usmeritev; v delovnem okolju pričakujejo popolnoma enako obravnavo.

Organizacije, ki si želijo uspešnega sodelovanja z digitalnimi domorodci, bodo morale veliko pozornosti namenjati njihovi osebni rasti.

Vprašanje, kdo se mora komu prilagoditi – obstoječe organizacije digitalnim domorodcem ali digitalni domorodci obstoječim organizacijam – je pogosto vprašanje, ki si ga verjetno zastavljamo vsi, ki smo v stiku z njimi. To vprašanje pogosto vodi v razpravo o tem, katere generacije imajo boljši/slabši način in odnos do dela, kar nam zagotovo ne koristi. Dejstvo je, da bodo digitalni domorodci kmalu imeli zelo veliko pogajalsko moč na trgu dela, ter da so, v kolikor delovno mesto ni skladno z njihovimi vrednotami in pričakovanji, dovolj pogumni, da zamenjajo službo. Raziskava podjetja Deloitte (2018) je pokazala, da ima 43 % digitalnih domorodcev namen zamenjati službo v času dveh let, zgolj 28 % digitalnih domorodcev pa ima namen v trenutni službi ostati več kot pet let. Organizacije se morajo prilagoditi edinstvenim pričakovanjem digitalnih domorodcev, saj v nasprotnem tvegajo visoke finančne izgube zaradi fluktuacije zaposlenih in slabše produktivnosti.4 Uspešno sodelovanje s to talentirano, a zahtevno generacijo, zahteva dobro poznavanje njihovih temeljnih pričakovanj glede dela ter motivacijskih dejavnikov, ki so predstavljeni v nadaljevanju (glej sliko).

Pričakovanja digitalnih domorodcev in motivacijski dejavniki