Pred nekaj meseci, oktobra 2018, je Svetovna banka objavila več novih kazalcev splošnega nacionalnega zdravja in blaginje, zbranih v okviru tako imenovanega krovnega indeksa človeškega kapitala. Objavljena raziskava je del Projekta človeškega kapitala, poimenovanega tudi Projekt za svet, ki je globalna pobuda Svetovne banke, njen namen pa je poudariti nujnost in kritičen pomen vlaganja v ljudi za pripravo držav na gospodarstvo prihodnosti.

Indeks človeškega kapitala (Human Capital Index – HCI) je za vsako državo sestavljen iz treh ključnih spremenljivk: preživetja, izobraževanja in zdravja. Na podlagi teh treh meril nato podaja oceno vrednosti človeškega kapitala države za naslednjo generacijo, to je sposobnost za produktivnost, inovativnost in prilagodljivost v prihodnjih letih.