Med letom odvedeno akontacijo dohodnine lahko dobiš delno ali v celoti povrnjeno pod pogoji iz Zakona o dohodnini. Predvidoma 96 % vseh dijakov/študentov dobi povrnjeno celotno med letom plačano akontacijo.

Naredi si svoj izračun.

Nerezidentom se akontacija dohodnine odvaja ob vsakem izplačilu. Tisti nerezidenti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko z obrazcem KIDO 12, ki ga vložijo na FURS, zahtevajo povračilo akontacije.

Naredi si izračun in poglej, če ima država, iz katere prihajaš, podpisan sporazum.