Obseg pregleda in preiskav je obvezen za delo na vsakem delovnem mestu.

Predhodni zdravstveni pregled za dijake/študente, ki pri delodajalcu opravljajo delo na podlagi študentskih napotnic, je obvezen: