Osebe mlajše od 18 let, delavke v času nosečnosti in starševstva, nadur ne smejo opravljati in lahko delajo največ 8 ur/dan.